Akademik Personel

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat Politikası ABD

Prof. Dr. Servet CEYLAN

(Anabilim Dalı Başkanı)
 
Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5455

E-Posta: servet.ceylan@giresun.edu.tr 

 


Doç. Dr. Emek Aslı CİNEL


Tel: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5330
E-Posta: emek.asli.cinel@giresun.edu.tr
 


Doç. Dr. Burcu YILMAZ ŞAHİN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5459

E-Posta: burcuylmaz@hotmail.com
 


Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5473

E-Posta: isil.demirtas80@gmail.com

 


Dr. Öğr. Üyesi Halit Levent ORMAN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5478

E-Posta: halitleventorman@hotmail.com 


Arş. Gör. Mustafa Malkoç YAŞAR

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5477

E-Posta: malkocyasar@gmail.com
 

İktisat Teorisi ABD

Prof. Dr. Mehmet DURKAYA

(Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5457

E-Posta: mehmet.durkaya@giresun.edu.tr


 


Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5452

E-Posta: haci.karatas@giresun.edu.tr 


Dr. Öğr. Üyesi Özlem ZEYBEK TEKİN

Tel: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1313
E-Posta: ozzlem_efe@hotmail.com

 


Arş. Gör. Berat HARMAN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1303

E-Posta: berat.harman@giresun.edu.tr


 


İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1419

E-Posta: erhanpiskin@yahoo.com 


Doç. Dr. Gönül OĞUZ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5454

E-Posta: gonul.oguz@giresun.edu.tr


 


Doç. Dr. Işın KIRIŞKAN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5462

E-Posta: isin.kiriskan@giresun.edu.tr
 


Dr. Öğr. Üyesi Tuğba İNCİ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1314

E-Posta: tugba.turk01@gmail.com


 


İktisat Tarihi ABD

Doç. Dr. Emek Aslı CİNEL

(Anabilim Dalı Başkanı - Tedviren)
Tel: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5330
E-Posta: emek.asli.cinel@giresun.edu.tr 


İŞLETME BÖLÜMÜ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

Prof. Dr. Bayram KAYA

(Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5472
E-Posta: bkaya54@gmail.com


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5471
E-Posta: mustafaozdemirgru@gmail.com
 


Dr. Öğr. Üyesi Arzu DENİZ ÇAKIROĞLU

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5465
E-Posta: arzdnzaof@gmail.com 


Dr. Öğr. Üyesi Ufuk PALA

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5456
E-Posta: palaufuk@yahoo.com


 


Dr. Öğr. Üyesi Harun DUMLU

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5159
E-Posta: harun.dumlu@giresun.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet ÖZMEN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5089
E-Posta: cevdet.ozmen@giresun.edu.tr 
Yönetim ve Organizasyon ABD

Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF

(Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5468
E-Posta: aysenwolff@hotmail.com
 


Prof. Dr. Gülşah KARAVARDAR

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5460
E-Posta: gkaravardar@yahoo.com 


Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5453
E-Posta: kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr

 


Doç. Dr. İhsan CORA

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5467
E-Posta: ihsan.cora@giresun.edu.tr


  


Doç. Dr. Mehmet Ozan CİNEL

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5466
E-Posta: ozan.cinel@giresun.edu.tr
 


Doç. Dr. Esra Gökçen KAYGISIZ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5458
E-Posta: esra.kaygisiz@giresun.edu.tr 


Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ERDEM

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1344
E-Posta: aytacerdem54@hotmail.com

 


Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇAKIROĞLU

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1346
E-Posta: metincakir85@outlook.com

 

 Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ

 

 Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1349
 E-Posta: hakan.sipahi@giresun.edu.tr

 
Muhasebe ve Finansman ABD

Prof. Dr. Alper KARAVARDAR

(Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5461
E-Posta: akaravardar@yahoo.com


 


Doç. Dr. Uğur SEVİM

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5470
E-Posta: ugursevim@yahoo.com
 


Doç. Dr. Murat SERÇEMELİ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5464
E-Posta: muratsercemeli@gmail.com
 


Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1312
E-Posta: murat.ozdemir@giresun.edu.tr
 


Sayısal Yöntemler ABD

Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN

(Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5777
E-Posta: mstf.ozknn@hotmail.com


 


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KARA

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 
E-Posta: mehmetakif.kara@giresun.edu.tr


 


Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEYRANLIOĞLU

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 
E-Posta: onur.seyranlioglu@giresun.edu.tr
 


Dr. Öğr. Üyesi Dilayla BAYYURT

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1313
E-Posta:  dilayla.bayyurt@giresun.edu.tr
 


Ticaret Hukuku ABD

Prof. Dr. Hüseyin ERKUL

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1323
E-Posta: 

 


Öğr. Gör. Emine CEBECİ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1314
E-Posta: emine.cebeci@giresun.edu.tr
 


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Siyasi Tarih ABD

Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA

(Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1332
E-Posta: yalcin.sarikaya@giresun.edu.tr

 


Doç. Dr. Selim KURT

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5091
E-Posta: selim.kurt@giresun.edu.tr
 


Dr. Öğr. Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1334
E-Posta: kara_agacli@yahoo.com 


Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKGÜL

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5528
E-Posta: pinar.akgul@giresun.edu.tr
 


Dr. Öğr. Üyesi Ayten MEHMED AKSAÇ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1329
E-Posta: ayten.mehmed@giresun.edu.tr


 

 


Arş. Gör. Dr. Emre Burak DEMİRER

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1349
E-Posta: eburakd@hotmail.com


 

 


Uluslararası Hukuk ABD

  Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN

  Telefon No: (0 454) 310 13 20 / Dahili: 5070
  E-Posta: betul.karagoz@giresun.edu.tr
 

Prof. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1333
E-Posta: gktrkt@gmail.com

 


Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1335
E-Posta: kemalciftci@hotmail.com 


Dr. Öğr. Üyesi Serdar KESGİN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1337
E-Posta: srdrksgn@hotmail.com 


Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1331
E-Posta: tolga.cikrikci@giresun.edu.tr

 


Dr. Öğr. Üyesi Murat COŞKUN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1321
E-Posta: murat.coskun@giresun.edu.tr


 


Arş. Gör. Fecra AKCA

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5078
E-Posta: fecra.akca@giresun.edu.tr
 


SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 
Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Doç. Dr. Cenk ÖZGEN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1340
E-Posta: cenk_ozgen79@hotmail.com

 Doç. Dr. Rasim Berker BANK

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1338
E-Posta: berkerberker@hotmail.com 


Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul MEŞE

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili:
E-Posta: ertugrul.mese@giresun.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan ÖZTÜRK

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1348
E-Posta: mertcan.ozturk@giresun.edu.tr


 


Yönetim Bilimleri ABD

Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI

(Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1341
E-Posta: yasemin.mamur@giresun.edu.tr

 


Doç. Dr. Paşa BOZKURT

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1342
E-Posta: pasabozkurt_@hotmail.com

 Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD

Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN BUCKLEY

(Bölüm Başkanı), (Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1336
E-Posta: ayse.ozcan@giresun.edu.tr


 


Doç. Dr. Levent MEMİŞ

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1339
E-Posta: levent.memis@giresun.edu.tr

 


Hukuk Bilimleri
 

Dr. Öğr. Üyesi Burak KAYA

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1348
E-Posta: