2021 Yılı Birim Kalite İzlencesi

2021 Yılı Birim Kalite İzlencesi
Sıra Toplantı/Faaliyet Açıklamalar
6 11 Mart 2021 tarihli/04 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Fakültemiz “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu”nun tamamlanması için görüşmelerde bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fakültemiz “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu”  taslağına “Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi”nden düzeltmeler yapıldı söz konusu raporun tamamlanması için daha sonra eksiklik görülebilecek bölümlerde tekrar düzeltmeler yapılmasına ve bazı “Kanıt” bilgilerin yeniden düzenlenmesine karar verildi. 
5 02 Mart 2021 tarihli/03 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Fakültemiz “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu” hazırlanmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunuldu. “Alt Komisyon” çalışmaları değerlendirilerek 1 hafta sonra tekrar toplantı yapılmasına karar verildi.
4 11 Şubat 2021 tarihli/02 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Fakültemiz “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu” hazırlanmasına ilişkin olarak Fakültemiz Kalite Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ tarafından genel bilgilendirme yapıldı. “Birim Öz Değerlendirme Raporu”nda yer alan 5 (beş) ana başlık dikkate alınarak alt komisyonların oluşturulmasının ve çalışmaların bir takvim hazırlanarak yapılmasının uygun olduğu değerlendirildi.
3 Fakültemiz “Birim Kalite Komisyonu” üyeliklerinin güncellenmesi. 10.02.2021 tarihli/E.6290 sayılı yazımız ile güncellenmiştir.
2 09 Şubat 2021 tarihli/01 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Üniversitemiz " Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü " tarafından "2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu" hazırlanmasına yönelik olarak
Fakültemiz "Birim  Kalite  Komisyonu”na bilgilendirmeler yapılmıştır.
1 Üniversitemiz “Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü”nün 31.12.2020 tarihli/E.59091 sayılı yazısı ile Dekanlığımıza bildirilen ve “30 Aralık 2020 tarihli ve 2020-193/11 sayılı Senato Kararı” ile kabul edilmiş olan "Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" uyarınca, Fakültemiz “Birim Kalite Komisyonu”nun oluşturulması. 07.01.2021 tarihli/E.834 sayılı yazımız ile oluşturulmuştur. Fakültemiz web sayfasında “Kalite” sekmesinin altında duyurulmuştur