Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Sıra
No
Unvanı-Adı ve Soyadı Görevi Dahili
Telefon Numarası
Kurumsal E-Posta Adresi
1 Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ Dekan 5453 kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR Dekan Yardımcısı 1312 murat.ozdemir@giresun.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT Birim Kalite Temsilcisi 1342 pasa.bozkurt@giresun.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ Birim Kalite Temsilcisi 5452 haci.karatas@giresun.edu.tr
5 Arş. Gör. Dr. Emre Burak DEMİRER Birim Kalite Temsilcisi 1349 burak.demirer@giresun.edu.tr
6 Arş. Gör. Dr. Halit Levent ORMAN Birim Kalite Temsilcisi 5478 halit.orman@giresun.edu.tr
7 Arş. Gör. Dr. Metin ÇAKIROĞLU Birim Kalite Temsilcisi 1346 metin.cakiroglu@giresun.edu.tr
8 Arş. Gör. Özlem ZEYBEK Birim Kalite Temsilcisi 1313 ozlem.zeybek@giresun.edu.tr
9 Arş. Gör. Fecra AKCA Birim Kalite Temsilcisi 5078 fecra.akca@giresun.edu.tr
10 Arş. Gör. Berat HARMAN Birim Kalite Temsilcisi 1303 berat.harman@giresun.edu.tr
11 Arş. Gör. Dilayla BAYYURT Birim Kalite Temsilcisi 1313 dilayla.bayyurt@giresun.edu.tr
12 Havva Sibel KILIÇASLAN Fakülte Sekreteri 1326 sibel.kilicaslan@giresun.edu.tr
13 Volkan BÜTÜNER Bilgisayar İşletmeni 1304 volkan.butuner@giresun.edu.tr
14 Ferit CÖMERT Birim Öğrenci Temsilcisi - feritcomert3@gmail.com