Tarihçe

Fakültemizin kuruluşu, 28 Eylül 2001 tarih ve 173 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu kararına dayanmaktadır. Nisan 2002’ de YÖK Genel Kurulu’ nda kabul edilen Giresun ilinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması önerisi 26 Mart 2003 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanmış 9 Nisan 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı’ nın onayı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Fakültemizin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş Atatürk ilkelerine bağlı üretken gençler yetiştirmektir.

Bu amaç ile Fakültemiz 2005-2006 eğitim-öğretim yılında İktisat Bölümüne 70 öğrenci alarak öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında İşletme Bölümüne, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne öğrenci alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Fakültemizde toplam 4 bölüm bulunmaktadır.