İş Akış Şeması

iibf.süreç001-Bölüm Yeterliliklerinin Belirlenmesi
iibf.süreç002-Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi
iibf.süreç003-Ders Görevlendirmelerinin Yapılması
iibf.süreç004-Sınav Programlarının Hazırlanması
iibf.süreç005-Öğrenci Burs İşlemleri
iibf.süreç006-Yemek Yardımı İşlemleri
iibf.süreç007-Öğrenci Temsilcisi Seçimi
iibf.süreç008-Danışman Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi
iibf.süreç009-Yeni Kayıt-ÖSYS Süreci
iibf.süreç010-Kayıt Dondurma Süreci
iibf.süreç011-Kayıt Yenileme Süreci
iibf.süreç012-Kayıt Sildirme Süreci
iibf.süreç013-Kurum İçi Yatay Geçiş 
iibf.süreç014-Kurumlar Arası Yatay Geçiş 
iibf.süreç015-Ders Muafiyeti
iibf.süreç016-Sınavlara İtiraz
iibf.süreç017-Mazeret Sınavı
iibf.süreç018-Tek Ders Sınavı
iibf.süreç019-Öğrenci Belgesi Verilmesi
iibf.süreç020-Transkript Verme İşlemi
iibf.süreç021-Mezuniyet Süreci
iibf.süreç022-Akademik Personel Alımı
iibf.süreç023-Akademik Personelin Görev  Süresi Uzatımı
iibf.süreç024-Akademik Personelin İzin Alması
iibf.süreç025-Ek Ders Ücreti Ödemesi
iibf.süreç026-Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi
iibf.süreç027-Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme
iibf.süreç028-Hastalık Rapor İşlemleri
iibf.süreç029-Görevden Ayrılma
iibf.süreç030-İdari Personelin İzin Alması
iibf.süreç031-Fakülte Yönetim Kurulu Kararları
iibf.süreç032-Fakülte  Kurulu Kararları
iibf.süreç033-Fakülte Disiplin Kurulu Kararları
iibf.süreç034-Evrak Akışı
iibf.süreç035-Mal ve Hizmet Alımı
iibf.süreç036-Taşınır Kaydı
iibf.süreç037-Arşiv Yönetimi
iibf.süreç038-Arıza-Onarım