İş Akış Süreçleri

iibf.süreç001-Bölüm Yeterliliklerinin Belirlenmesi Süreci
iibf.süreç002-Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu Güncellenme Süreci
iibf.süreç003-Ders Görevlendirme Süreci
iibf.süreç004-Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci
iibf.süreç005-Öğrenci Burs İşlemleri Süreci
iibf.süreç006-Öğrenci Yemek Yardımı İşlemleri Süreci
iibf.süreç007-Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci
iibf.süreç008-Danışman Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi Süreci
iibf.süreç009-Öğrenci İlk Kayıt (YKS) İşlemleri Süreci
iibf.süreç010-Kayıt Dondurma Süreci
iibf.süreç011-Derslere Kayıtlanma Süreci
iibf.süreç012-Kayıt Sildirme Süreci
iibf.süreç013-Kurum İçi Yatay Geçiş Süreci
iibf.süreç014-Kurumlar Arası Yatay Geçiş Süreci
iibf.süreç015-Ders Muafiyeti Süreci
iibf.süreç016-Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci
iibf.süreç017-Mazeret Sınavı Süreci
iibf.süreç018-Tek Ders Mezuniyet SınavıSüreci
iibf.süreç019-Öğrenci Belgesi Verilmesi Süreci
iibf.süreç020-Transkript-Not Döküm Belgesi Verilmesi Süreci
iibf.süreç021-Mezuniyet Süreci
iibf.süreç022-Doktor Öğretim Üyesi Alımı Süreci
iibf.süreç023-Doktor Öğretim Üyesi Görev  Süresi Uzatımı
iibf.süreç024-Akademik Personelin İzin Alma Süreci
iibf.süreç025-Ek Ders Ücreti Ödeme Süreci
iibf.süreç026-Yolluk ve Yevmiye Ödeme Süreci
iibf.süreç027-Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Süreci
iibf.süreç028-Hastalık İzin Süreci
iibf.süreç029-Görevden Ayrılış Süreci
iibf.süreç030-İdari Personelin İzin Alma Süreci
iibf.süreç031-Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Süreci
iibf.süreç032-Fakülte  Kurulu Kararları Süreci
iibf.süreç033-Fakülte Disiplin Kurulu Kararları Süreci
iibf.süreç034-Gelen Evrak Kayıt Süreci
iibf.süreç035-Mal ve Hizmet Satın Alma Süreci
iibf.süreç036-Taşınır Kaydı Süreci
iibf.süreç037-Arşiv Yönetimi Süreci
iibf.süreç038-Arıza-Bakım-Onarım Süreci

Kamu İç Kontrol Standartları