Ulusal Vergi Haftası Paneli

Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasında “Vergi Haftası”nı çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız.
Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması, stratejik olarak belirlenmiş hedeflere ulaşılabilmesi, sağlıklı ve uygulanabilir bir vergi politikası ile desteklenmeyi gerçekleştirmekle mümkündür. Bu ise mükellefler ile uyumlu, adil ve sağlıklı işleyen bir idare ile verginin önemini kavramış gönüllü uyum içinde olan mükelleflerimiz ve geleceğimizin teminatı potansiyel vergi mükellefleri olacak göz bebeğimiz gençlerimiz üniversite öğrencilerimizle birlikte toplumun tüm kesimlerince benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu gaye ile üniversite öğrencilerimize yönelik Defterdarlığımız ile Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının, ortaklaşa ödüllü makale yarışması ile “Giresun ve Vergi” ve “Vatandaşlık Bilinci ve Vergi” konulu paneller düzenlenerek vergi konusunda farkındalık sağlanmış, kayıt dışı ekonomi ve belge düzeni konularında bilgilendirmeler yapılarak özellikle mal ve hizmet alımlarında mutlaka belge alınması gerektiği hususu dile getirilmiş ve makale yarışmasına katılan öğrencilerimiz tarafından değerli çalışmalar ortaya konulmuştur.
 

Giresun Vatandaşlık Bilinci ve Vergi Paneli Bildirileri E-Kitabı için lütfen tıklayınız.