Uluslararası Hukuk

  Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN

  Telefon No: (0 454) 310 13 20 / Dahili: 5070
  E-Posta: betul.karagoz@giresun.edu.tr

 


Prof. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1333
E-Posta: gktrkt@gmail.com

 


   Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ

   Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1335
   E-Posta: kemalciftci@hotmail.com Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1331
E-Posta: tolga.cikrikci@giresun.edu.tr
 


   Dr. Öğr. Üyesi Serdar KESGİN

   Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1337
   E-Posta: srdrksgn@hotmail.com
 


Arş. Gör. Fecra AKCA

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5078
E-Posta: fecra.akca@giresun.edu.tr