E-Kitaplar

GRÜ. İİBF. 2016-2019 SEMPOZYUMLARI: E-KİTAP LİNKLERİ 
                                                                                           
1. BİRİNCİ ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU (2016); E-KİTABI-2017
DARBELER VE TEPKİLER

http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/uluslararasi-demokrasi-sempozyumu/5614
 
2. İKİNCİ ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU (2017); E-KİTABI-2019
EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ  (ATAM tarafından yayımlanmıştır)

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/II.-ULUSLARARASI-DEMOKRAS%c4%b0-SEMPOZYUMU.pdf
 
3. ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU - 2018
SOKAKTA DEMOKRASİ VE KÜRESEL BARIŞ
E-KİTABI YOK / İlgili metinler Emerald yayınevi tarafından Mart 2020’de basılacaktır.

http://iibf.giresun.edu.tr/tr/page/iii-uluslararasi-demokrasi-sempozyumu/5612
 
4. DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU E-KİTABI-2019
DEMOKRASİ VE İNSANİ YARDIM: ULUSLARARASI-ULUSÖTESİ DIŞ YARDIMLAR

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/demokrasi%204/demokrasi0901.pdf
 
5. BİRİNCİ ULUSLARARASI HOCALI SOYKIRIMI SEMPOZYUMU E-KİTABI-2017
25. YILINDA HOCALI SOYKIRIMI

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Hocal%C4%B1%201/e-kitap_1._hocali_sempozyumu-pdf.pdf
 
6. İKİNCİ ULUSLARARASI HOCALI SOYKIRIMI VE BÖLGESEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU
E-KİTABI-2018
ZEYTİN DALI HAREKÂTI / AFRİN

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Hocal%C4%B1%202/2._hocali_sempozyumu_e-kitap_-_e_yayin-_7_ocak_2019.pdf
 
7. ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI HOCALI SOYKIRIMI VE TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU E-KİTABI-2019
21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI VE JEOSTRATEJİK – JEOKÜLTÜREL HAVZASI

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/hocal%C4%B1%203/hocali30301.pdf
 
8. İKİNCİ ULUSLARARASI GİRESUN GÜVENLİK SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ E-KİTABI
/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/Güvenlik 2/Güvenlik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı.pdf

9. İKİNCİ ULUSLARARASI GİRESUN GÜVENLİK SEMPOZYUMU E-KİTABI-2019
MUSAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A ÇIKIŞININ YÜZÜNCÜ YILI HATIRASINA:
1919’DAN 2019’A ULUSAL GÜVENLİĞİN KÜRESEL DÖNÜŞÜMÜ

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/G%C3%BCvenlik%202/guvenlik1501.pdf
 
10. ULUSAL VERGİ HAFTASI PANELİ E-KİTABI-2017
VATANDAŞLIK BİLİNCİ VE VERGİ

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/etkinlik/vergi_e-kitap__s._3(1).pdf
 
11. ULUSAL VERGİ HAFTASI SEMPOZYUMU E-KİTABI-2019
ULUSAL KALKINMA VE VERGİ

http://iibf.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iibf-giresun-edu-tr/vergi/vergisonnn.pdf

 
  E-YAYIMLARIMIZ BAŞTA SOBİAD OLMAK ÜZERE, İNDEKS KURUMLARINCA TARANMAKTADIR.
  İÇ-DIŞ PAYDAŞLARIMIZA/SPONSORLARIMIZA VE KATILIMCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.