IV. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu: Demokrasi ve İnsani Yardım İlişkisi, Uluslararası-Ulusötesi Yardım Yönetimi

IV. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU: DEMOKRASİ VE İNSANİ YARDIM İLİŞKİSİ, ULUSLARARASI-ULUSÖTESİ YARDIM

5-6 ARALIK 2019

 
     Bütün insanlık tarihi boyunca bazen doğal afetler bazen de çatışmalar, savaşlar nedeniyle insanların bir kısmı yardıma muhtaç konumuna düşmüştür. Bu bakış açısını baz alarak, dördüncüsü bu yıl düzenlenmiş olan Demokrasi ve Yardım temalı IV. Uluslararası Demokrasi Sempozyumumuzun temel konusu “Demokrasi”, “İnsan” ve “İnsani Yardım” dır.

     IV. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu: Demokrasi ve İnsani Yardım İlişkisi, Uluslararası-Ulusötesi Yardım Yönetimi 05-06 Aralık 2019 tarihlerinde Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde ve Türk Kızılay ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bir araya geldiği, farklı perspektiflerden yeni düşüncelerin ortaya konulduğu, bilgi ve araştırmaların paylaşıldığı akademik bir tartışma ortamı sağlamıştır.

     5 Aralık 2019’ da Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN’in başkanlığında yürütülen açılış oturumu, dört konuşmacının sunumuyla başlamış ve sonrasında yirmi iki çalışmanın sunulduğu dört panel gerçekleştirilmiştir. Gün sonunda Kale Kafe’de gerekleştirilen Gala Yemeği ile sempozyumun ilk günü sona ermiştir. Sempozyumun ikinci gününde, değerli misafirlerimize Giresun’u ve eşsiz coğrafyamızı tanıtmak amacıyla Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl’e gezi düzenlenmiştir. Gezi kapsamında Okusal Alabalık Tesisleri’nde öğle yemeği yenilmiş ve gezi son bulmuştur.
 
SEMPOZYUM PROGRAMI
IV. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ E KİTABI

 

 

SEMPOZYUM FOTOĞRAFLARI