2023 Yılı Birim Kalite İzlencesi

2023 Yılı Birim Kalite İzlencesi
Sıra Toplantı/Faaliyet Açıklamalar
1 06 Ocak 2023 tarihli/01 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - Fakültemizin “2022 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu”nun hazırlanması,
- Fakültemiz dokümanlarının güncellenmesi veya yeni doküman oluşturulması halinde kurul kararı olmadan Dekanlık Makamının yetkilendirilmesi

Hususları görüşüldü.