2020-2021 Akademik Kurul Toplantısı

T.C. 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI