Dekan MesajıSayın Hocalarım, Değerli Öğrencilerimiz ve Fakültemizin Saygıdeğer Paydaşları;
 
Akademik kurum olmanın bilinciyle, bilgi çağında değişimin öncüsü olmayı amaçlayan Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 65 akademik personelden oluşan, engin Ulusal ve uluslararası deneyime sahip güçlü akademik kadrosu, nitelikli idari personeli, 1500’ü aşkın öğrencisi ve binlerce mezunuyla önemli bir bilim yuvasıdır.
 
Fakültemizde, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere, 4 farklı lisans alanında eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Yine bu alanlar kapsamında araştırma faaliyetlerinin yoğunlaştığı 20’ye yakın lisansüstü program mevcuttur. Öğrencilerimize güncel bilgi birikimini aktarırken, onların Milli değerlerimize saygılı, bilimsel ve evrensel bakış açısına sahip, küresel gelişmeleri analitik olarak değerlendirebilen ve işgücü piyasasının gerekleriyle uyumlu bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaktayız. Bu çerçevede, lisans programlarında öğrencilerimiz kendilerini özellikle ilgi alanları doğrultusunda geliştirebilecekleri şekilde, öğretim planlarının en az % 25’i oranında seçmeli derse kayıt yaptırabilmektedirler. Alanlarımızla ilgili lisansüstü programlarda seçmeli ders oranı çok daha yüksektir. Kuramsal bilgi ile uygulamayı bütünleştirerek öğrencilerimize uzmanlaşmaları için güçlü bir temel sağlayıp onları işgücü piyasasına hazırlamak temel önceliklerimizdendir. Bunu destekleyecek şekilde, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı, Çift Anadal ve Yandal uygulamalarına sahibiz. Fakültemizin de dahil olduğu uluslararası değişim programları da öğrencilerimize bilgi ve becerilerini daha da geliştirerek farklı kültürlerle uyum içerisinde, yetkin bireyler olmaları yönünde önemli fırsatlar sunmaktadır. Üniversitemiz ve Fakültemizin Uluslararasılaşma programı ile sayıları giderek artan uluslararası öğrencilerimiz de, farklı kültürlerle uyum içerisinde birlikte çalışabilme ve işbirliği yapabilme yetkinliğinin gelişimini desteklemektedir.

Fakültemiz, düzenlediği kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, söyleşi gibi etkinliklerle de hem bilgi birikiminin artırılmasına ve paylaşılmasına hem de öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine olanak sağlamaktadır. Öğrenci toplulukları da faaliyetleriyle bu sürecin önemli bir bileşeni durumundadırlar.         
 
Fakültemiz, bilimsel üretim ve toplumsal fayda odaklı projeleri ve yayınlarıyla da güçlü akademik kadrosunun engin birikimini öğrencileri ve diğer toplum kesimleriyle paylaşmakta, Ülkemizin gelişimine ve insanlığın refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile bütünleşmiş birim misyon ve vizyonumuz kapsamında, tüm iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alan ve bunları karşılama odaklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu temelde, tüm Ulusal ve Uluslararası paydaşlarımızla işbirliğine hazırız.
Başta Hocalarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, esenlikler ve çalışmalarında başarılar diliyorum.

 
Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı