Genel Bilgi

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Harun DUMLU
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KARA
 
Temelleri 2007-2008 eğitim-öğretim yılında atılan bölümümüze 2008-2009 eğitim-öğretim yılında birinci öğretim bazında öğrenci kabulüne başlanmış, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretime de öğrenci kabul edilmeye başlanılmıştır.
İlk kez 2009-2010 eğitim-öğretim yılında baştan sona revize edilen bölümün dört yıllık ders planı, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı içinde bu kez Bologna süreci çerçevesinde Avrupa üniversiteleriyle eşdeğer bir içeriğe kavuşturulmuş ve dört yıllık ders planının en az %25'inin seçmeli derslerden oluşmasına karar verilmiştir.
Bölümümüzde 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibarı ile bir yıl süreli zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi verilmeye ve müfredatta yer alan seçmeli derslerin her dönem en az birinin İngilizce olarak verilmesine başlanılmıştır. 
Bölümümüzde 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulan derslerin asgari %30'unun İngilizce yapılması için gerekli hazırlıklar tamamlanarak YÖK'e başvurulmuş ve başvuru kabul edilmiştir. Bu noktada 2013-14 ve 2014-15 eğitim-öğretim yılları itibarı ile Bölümümüz 1. Öğretimini ve 2014-15 eğitim-öğretim yılları itibarı ile Bölümümüz 2. Öğretimini kazanan öğrenciler önce bir yıllık zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimine tabi tutulmuşlar, bunun devamında aldıkları Bölüm derslerinin asgari %30'unu İngilizce olarak görmeleri sağlanmıştır.
Öğrenci odaklı bir eğitimi ön planda tutan Bölümümüz, öğrencilerden alınan dönütler sonucunda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık eğitimi KALDIRILARAK, İSTEĞE BAĞLI Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık eğitimi doğrultusunda karar alınmıştır. Buna bağlı olarak da ders müfredatlarının Türkçe olmasına karar vererek ders planında geniş kapsamlı bir güncellemeye gitmiştir.


İşletme Bölümü Misyonu

İşletmecilik akademik alanında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştiren, eserler yayınlayan, Devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasaya, yasalara ve Atatürk ilkelerine bağlı, milli değerlere saygılı ve evrensel kültüre açık bireyler yetiştiren, uluslararası öğrencilerine yaşadıkları ülkede öne çıkmalarını olanaklı kılacak bilgi birikimi sağlayan, çalıştıkları her türlü sektörde lider kimliği ve iş ahlakı ile tanınan mezunlara sahip, paydaşların beklentilerini tam olarak karşılayan öncü bir bölüm olmak.

  

İşletme Bölümü Vizyonu

İşletmecilik akademik alanında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde uluslararası tanınırlığı olan bir bölüm olmak.

 

İlkelerimiz - Değerlerimiz

Atatürkçülük

Bilimsellik

Millilik

Evrensellik

Etik davranış

Her türlü ayrımcılığın reddedilmesi.

Akılcılık

Farklı kültürlere saygı

Katılımcılık

Emeğe Saygı