Öğrenci Danışman Listesi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı
Fakültemiz İktisat Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları

 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
İktisat 1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Halit Levent ORMAN halitleventorman@hotmail.com
İktisat 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN erhanpiskin@yahoo.com
İktisat 3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Işın KIRIŞKAN isin.kiriskan@giresun.edu.tr
İktisat 4. Sınıf Doç. Dr. Burcu YILMAZ ŞAHİN burcu.sahin@giresun.edu.tr
İktisat Artık Yıl Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ haci.karatas@giresun.edu.tr
 
 
 
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı
Fakültemiz İşletme Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
 
SINIFI ÖĞRETİM TÜRÜ DANIŞMANIN ADI VE SOYADI İLETİŞİM
Hazırlık Sınıfı Hazırlık Sınıfı-1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Dilayla BAYYURT dilayla.bayyurt@giresun.edu.tr
1. Sınıf 1. Sınıf-1. Öğretim-
Tek Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KARA mehmetakif.kara@giresun.edu.tr
1. Sınıf 1. Sınıf-1. Öğretim-
Çift Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEYRANLIOĞLU onur.seyranlioglu@giresun.edu.tr
2. Sınıf 2. Sınıf-1. Öğretim-
Tek Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Arzu DENİZ ÇAKIROĞLU arzdnzaof@gmail.com
2. Sınıf 2. Sınıf-1. Öğretim-
Çift Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇAKIROĞLU metincakir85@outlook.com
3. Sınıf 3. Sınıf-1. Öğretim-
Tek Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR mustafaozdemirgru@gmail.com
3. Sınıf 3. Sınıf-1. Öğretim-
Çift Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR murat.ozdemir@giresun.edu.tr
4. Sınıf 4. Sınıf-1. Öğretim-
Tek Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ERDEM aytac.erdem@giresun.edu.tr
4. Sınıf 4. Sınıf-1. Öğretim-
Çift Numaralı Öğrenciler
Doç. Dr. Esra Gökçen KAYGISIZ esra.kaygisiz@giresun.edu.tr
4. Sınıf (2018 ve 2019  Kayıtlılar) 4. Sınıf-2018 ve 2019 Yılı Kayıtlılar-
1. ve 2. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet ÖZMEN cevdet.ozmen@giresun.edu.tr
4. Sınıf (2018 ve 2019  Kayıtlılar) 4. Sınıf-2018 ve 2019 Yılı Kayıtlılar-
1. ve 2. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ hakan.sipahi@giresun.edu.tr
4. Sınıf
(2016 ve Öncesi Kayıtlılar)
4. Sınıf-2017 Yılı ve Öncesi Kayıtlılar-
1. ve 2. Öğretim
Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
Yatay Geçiş ve DGS Öğrencileri YGS ve DGS Öğrencileri-
1. ve 2. Öğretim
Dr. Öğr. Üyesi Harun DUMLU harun.dumlu@giresun.edu.tr
 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı
Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI tolga.cikrikci@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKGÜL pinar.akgul@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Serdar KESGİN serdar.kesgin@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Ayten MEHMED AKSAÇ ayten.mehmed@giresun.edu.tr
 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı
Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 .Sınıf Doç. Dr. Rasim Berker BANK berker.bank@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Mertcan ÖZTÜRK mertcan.ozturk@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul MEŞE ertugrul.mese@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf Doç. Dr. Cenk ÖZGEN cenk.ozgen@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Artık Yıl 1. Öğretim Doç. Dr. Levent MEMİŞ levent.memis@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Artık Yıl 2. Öğretim Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI yasemin.mamur@giresun.edu.tr