Öğrenci Danışman Listesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz İktisat Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları

 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
İktisat 1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Burcu YILMAZ ŞAHİN burcu.sahin@giresun.edu.tr
İktisat 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN erhan.piskin@giresun.edu.tr
İktisat 3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL emek.asli.cinel@giresun.edu.tr
İktisat 4. Sınıf / 1. Öğretim Prof. Dr. Mehmet DURKAYA mehmet.durkaya@giresun.edu.tr
İktisat 4. Sınıf / 2. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ isil.demirtas@giresun.edu.tr
İktisat 2016 Yılı ve Öncesi Girişliler
(Artık Yıl)
Prof. Dr. Servet CEYLAN servet.ceylan@giresun.edu.tr
 
 
 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz İşletme Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
 
Bölümü Sınıfı Öğretim Türü Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
İşletme Hazırlık Sınıfı 1. Öğretim Prof. Dr. Bayram KAYA bayram.kaya@giresun.edu.tr
İşletme 1. Sınıf 1. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Arş. Gör. Dr. Aytaç ERDEM aytac.erdem@giresun.edu.tr
İşletme 1. Sınıf 1. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Esra Gökçen KAYGISIZ esra.kaygisiz@giresun.edu.tr
İşletme 2. Sınıf 1. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN mustafa.ozkan@giresun.edu.tr
İşletme 2. Sınıf 1. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ozan CİNEL ozan.cinel@giresun.edu.tr
İşletme 3. Sınıf 1. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Alper KARAVARDAR alper.karavardar@giresun.edu.tr
İşletme 3. Sınıf 1. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Gülşah KARAVARDAR gulsah.karavardar@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf 1. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Murat SERÇEMELİ murat.sercemeli@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf 1. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Uğur SEVİM ugur.sevim@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf 2. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR mustafa.ozdemir@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf
(2016 Yılı ve Öncesi Kayıtlılar)
1. Öğretim ve 2. Öğretim Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
İşletme YGS ve DGS Öğrencileri 1. Öğretim ve 2. Öğretim Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları

 
Bölümü Sınıfı Öğretim Türü Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf 1. Öğretim Öğr. Gör. Dr. Pınar AKGÜL pinar.akgul@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Serdar KESGİN serdar.kesgin@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Selim KURT selim.kurt@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf 2. Öğretim Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ kemal.ciftci@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI tolga.cikrikci@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf 2. Öğretim Arş. Gör. Dr. Emre Burak DEMİRER burak.demirer@giresun.edu.tr
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1. Sınıf / 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Levent MEMİŞ levent.memis@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. Sınıf / 1. Öğretim Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI yasemin.mamur@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf / 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Rasim Berker BANK berker.bank@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf / 2. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÖZGEN cenk.ozgen@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf / 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT pasa.bozkurt@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf / 2. Öğretim Öğr. Gör. Dr. Mertcan ÖZTÜRK mertcan.ozturk@giresun.edu.tr