Öğrenci Danışman Listesi

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz İktisat Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları

 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
İktisat 1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Işın KIRIŞKAN isin.kiriskan@giresun.edu.tr
İktisat 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Burcu YILMAZ ŞAHİN burcu.sahin@giresun.edu.tr
İktisat 3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN erhan.piskin@giresun.edu.tr
İktisat 4. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL emek.asli.cinel@giresun.edu.tr
İktisat Artık Yıl 1. Öğretim - Tek Numaralı Öğrenciler Prof. Dr. Mehmet DURKAYA mehmet.durkaya@giresun.edu.tr
İktisat Artık Yıl 1. Öğretim - Çift Numaralı Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ isil.demirtas@giresun.edu.tr
İktisat Artık Yıl 2. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ haci.karatas@giresun.edu.tr
 
 
 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz İşletme Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
 
Bölümü Sınıfı Öğretim Türü Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
İşletme Hazırlık Sınıfı 1. Öğretim Arş. Gör. Dr. Metin ÇAKIROĞLU metincakir85@outlook.com
İşletme 1. Sınıf 1. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR mustafaozdemirgru@gmail.com
İşletme 1. Sınıf 1. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR murat.ozdemir@giresun.edu.tr
İşletme 2. Sınıf 1. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Arş. Gör. Dr. Aytaç ERDEM aytac.erdem@giresun.edu.tr
İşletme 2. Sınıf 1. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Esra Gökçen KAYGISIZ esra.kaygisiz@giresun.edu.tr
İşletme 3. Sınıf 1. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN mustafa.ozkan@giresun.edu.tr
İşletme 3. Sınıf 1. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ozan CİNEL ozan.cinel@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf 1. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Alper KARAVARDAR alper.karavardar@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf 1. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Gülşah KARAVARDAR gulsah.karavardar@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf (2017 yılı kayıtlılar) 1. ve 2. Öğretim-Tek Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Murat SERÇEMELİ murat.sercemeli@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf (2017 yılı kayıtlılar) 1. ve 2. Öğretim-Çift Numaralı Öğrenciler Doç. Dr. Uğur SEVİM ugur.sevim@giresun.edu.tr
İşletme 4. Sınıf
(2016 Yılı ve Öncesi Kayıtlılar)
1. Öğretim ve 2. Öğretim Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
İşletme YGS ve DGS Öğrencileri 1. Öğretim ve 2. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Ufuk PALA ufuk.pala@giresun.edu.tr
 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları

 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf Öğr. Gör. Dr. Pınar AKGÜL pinar.akgul@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Serdar KESGİN serdar.kesgin@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI abbas.karaagacli@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf - 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI tolga.cikrikci@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf - 2. Öğretim Arş. Gör. Dr. Emre Burak DEMİRER burak.demirer@giresun.edu.tr
 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 .Sınıf Öğr. Gör. Dr. Mertcan ÖZTÜRK mertcan.ozturk@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. Sınıf Doç. Dr. Levent MEMİŞ levent.memis@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf Doç. Dr. Cenk ÖZGEN cenk.ozgen@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf / 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT pasa.bozkurt@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf / 2. Öğretim Doç. Dr. Rasim Berker BANK berkerberker@hotmail.com
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Artık Yıl / 1. ve 2. Öğretim Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI yasemin.mamur@giresun.edu.tr