Öğrenci Danışman Listesi

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz İktisat Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları

 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
İktisat 1. Sınıf Doç. Dr. Emek Aslı CİNEL emek.asli.cinel@giresun.edu.tr
İktisat 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Işın KIRIŞKAN isin.kiriskan@giresun.edu.tr
İktisat 3. Sınıf Doç. Dr. Burcu YILMAZ ŞAHİN burcu.sahin@giresun.edu.tr
İktisat 4. Sınıf Arş. Gör. Dr. Tuğba İNCİ turk.tugba@giresun.edu.tr
İktisat Artık Yıl Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ haci.karatas@giresun.edu.tr
 
 
 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz İşletme Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
SINIFI ÖĞRETİM TÜRÜ DANIŞMANIN ADI VE SOYADI İLETİŞİM
Hazırlık Sınıfı I. Öğretim Arş. Gör. Dilayla BAYYURT dilayla.bayyurt@giresun.edu.tr
1. Sınıf I. Öğretim (Tek numaralı öğrenciler) Dr. Öğr. Üyesi Arzu DENİZ ÇAKIROĞLU arzdnzaof@gmail.com
1. Sınıf I. Öğretim (Çift numaralı öğrenciler) Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇAKIROĞLU metincakir85@outlook.com
2. Sınıf I. Öğretim (Tek numaralı öğrenciler) Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR mustafaozdemirgru@gmail.com
2. Sınıf I. Öğretim (Çift numaralı öğrenciler) Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR murat.ozdemir@giresun.edu.tr
3. Sınıf I. Öğretim (Tek numaralı öğrenciler) Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ERDEM aytac.erdem@giresun.edu.tr
3. Sınıf I. Öğretim (Çift numaralı öğrenciler) Dr. Öğr. Üyesi Esra Gökçen KAYGISIZ esra.kaygisiz@giresun.edu.tr
4. Sınıf I. Öğretim (Tek numaralı öğrenciler) Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN mustafa.ozkan@giresun.edu.tr
4. Sınıf I. Öğretim
(Çift numaralı öğrenciler)
Doç. Dr. Mehmet Ozan CİNEL  ozan.cinel@giresun.edu.tr
4. Sınıf (2017 ve 2018  Kayıtlılar) Tek numaralı öğrenciler  (I. Öğretim+II. Öğretim) Doç. Dr. Murat SERÇEMELİ murat.sercemeli@giresun.edu.tr
4. Sınıf (2017 ve 2018  Kayıtlılar) Çift numaralı öğrenciler  (I. Öğretim + II.Öğretim) Doç. Dr. Uğur SEVİM ugur.sevim@giresun.edu.tr
4. Sınıf
(2016 ve Öncesi Kayıtlılar)
I. ve II. Öğretim Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
Yatay Geçiş ve DGS Öğrencileri I. ve II. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Harun DUMLU harun.dumlu@giresun.edu.tr
 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları

 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKGÜL pinar.akgul@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Serdar KESGİN serdar.kesgin@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI abbas.karaagacli@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf - 1. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI ayten.mehmed@giresun.edu.tr
fecra.akca@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf - 2. Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI ayten.mehmed@giresun.edu.tr
fecra.akca@giresun.edu.tr
 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere
Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sınıf / Öğrenci Danışmanları
 
Bölümü Sınıfı Sınıf / Öğrenci Danışmanı İletişim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 .Sınıf Öğr. Gör. Dr. Selçuk AYDIN selcuk.aydin@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Mertcan ÖZTÜRK mertcan.ozturk@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf Doç. Dr. Levent MEMİŞ levent.memis@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf Doç. Dr. Cenk ÖZGEN cenk.ozgen@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Artık Yıl 1. Öğretim Doç. Dr. Paşa BOZKURT pasa.bozkurt@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Artık Yıl 2. Öğretim Doç. Dr. Rasim Berker BANK berker.bank@giresun.edu.tr