Genel Bilgi

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu YILMAZ ŞAHİN
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ
 
     İktisat bölümünün amacı, bilimin ışığında, sürekli değişen iç ve dış koşulları dikkate alarak çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri yürüterek, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikli ve bilgi çağı donanımlarına sahip, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı iktisatçılar yetiştirmektir. Bölüm öğrencilerinin iktisat, ekonometri, maliye, hukuk, finans vb. alanlarda bilgilerle donatılması sağlanarak kariyer planlamalarına olanak tanınmaktadır. Ayrıca, etkin teknoloji kullanımları ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeleri sağlanarak iş yaşamında gereksinim duyacakları sosyal ve beşeri münasebetlere de hazırlanmaları hedeflenmektedir. Bunların yanında, bilimsel çalışma, proje ve danışmanlık gibi hizmetlerle, iş dünyası ve çeşitli sektörlerle yakın ilişkilerin kurulması, uygulama ve iş bulma konularında öğrencilerimize yardım ve destek sağlanması hedeflenmektedir.
     Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, iktisatçı unvanı ile başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde çeşitli kariyer fırsatlarını yakalayabilmektedirler. Kamu sektöründe, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet istatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile daha birçok Kamu Kurumlarında farklı düzeylerde istihdam olanaklarına ulaşabilmektedirler. Özel sektörde de, tarım, sanayi ve hizmet işletmelerinde çalışabilen mezunlarımız özel ve kamu bankalarında uzmanlık ve müfettişlik gibi alanlarda da yer alabilmektedirler. Gerekli süreçlerin aşılması koşuluyla, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanlarına da sahip olabilen mezunlarımız, kendi işlerini kurup girişimci sıfatıyla da iş piyasasında bulunabilmektedirler.