Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Sıra
No
Unvanı-Adı ve Soyadı Görevi Dahili
Telefon Numarası
Kurumsal E-Posta Adresi
1 Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ Dekan 5453 kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr
2 Doç. Dr. Esra G. KAYGISIZ Dekan Yardımcısı 1312 esra.kaygisiz@giresun.edu.tr
3 Doç. Dr.  Paşa BOZKURT Birim Kalite Temsilcisi 1342 pasa.bozkurt@giresun.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ Birim Kalite Temsilcisi 5452 haci.karatas@giresun.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKGÜL Birim Kalite Temsilcisi 5528 pinar.akgul@giresun.edu.tr
6 Dr. Öğr. Üyesi Halit Levent ORMAN Birim Kalite Temsilcisi 5478 halit.orman@giresun.edu.tr
7 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇAKIROĞLU Birim Kalite Temsilcisi 1346 metin.cakiroglu@giresun.edu.tr
8 Dr. Öğr. Üyesi Özlem ZEYBEK TEKİN Birim Kalite Temsilcisi 1313 ozlem.zeybek@giresun.edu.tr
9 Dr. Öğr. Üyesi Ayten MEHMED AKSAÇ Birim Kalite Temsilcisi 1329 ayten.mehmed@giresun.edu.tr
10 Öğr. Gör. Dr. Selçuk AYDIN Birim Kalite Temsilcisi 1347 selcuk.aydin@giresun.edu.tr
11 Dr. Öğr. Üyesi Dilayla BAYYURT Birim Kalite Temsilcisi 1313 dilayla.bayyurt@giresun.edu.tr
12 Havva Sibel KILIÇASLAN Fakülte Sekreteri 1326 sibel.kilicaslan@giresun.edu.tr
13 Volkan BÜTÜNER Bil. İşl. - Birim Kalite Temsilcisi 1304 volkan.butuner@giresun.edu.tr
14 Ferit CÖMERT Birim Öğrenci Temsilcisi - feritcomert3@gmail.com