Genel Bilgi

Bölüm Başkanı Prof Dr. Ayşe ÖZCAN BUCKLEY
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Rasim Berker BANK
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mertcan ÖZTÜRK
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2015 yılında lisans seviyesinde öğrenci almaya başlamış olup, 2019 yılında ilk mezunlarını verecektir.
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra, aldıkları dersler ve ilgi alanlarına göre başta kamu sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası firmaların farklı iş kollarında istihdam edilebilmektedir. Kamu sektöründe kaymakamlık, idari hâkimlik ve müfettişlik gibi alanlarda çalışabilmektedirler. Özel sektörde ise öğrencilerin yeterlilikleri ölçüsüne bağlı olmak üzere bankacılık gibi birçok çeşitli iş kollarında istihdam olanağı bulunmaktadır. Ayrıca bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler. Üniversitemizde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programı mevcut olup, doktora programının açılması için hazırlıklar devam etmektedir.
 
Bölümümüzde 1 Profesör Dr., 5 Doçent Dr. ve 2 Dr. Öğr. Üyesi görev yapmaktadır.
 

Misyonumuz

Sosyal, siyasal ve yönetsel alandaki ulusal ve küresel sorunların farkında olan; bu sorunlara farklı, kalıcı ve alternatif çözümler önerebilen; kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, siyasal kurumlar ile piyasanın aradığı niteliklerle donanmış bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında başarılı ve geleceği yönlendirebilecek bireyler yetiştirerek, akademik dünyada saygın bir konuma sahip olmak.