2022 Yılı Birim Kalite İzlencesi

2022 Yılı Birim Kalite İzlencesi
Sıra Toplantı/Faaliyet Açıklamalar
6 01 Kasım 2022 tarihli/06 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - Fakültemiz “Teşkilat Şeması”nın güncellenmesi,
- Fakültemiz “Doküman Hazırlama Prosedürü”,
- Kısmi zamanlı öğrenci başvurularını değerlendirme kriterlerine yönelik form oluşturulması,
- “Öğrenci Tanıtım Formu” oluşturulması,
-  “Sınav Cevap Kağıdı Formu”,
- İş akış süreçlerinin şema olarak düzenlenmesi
Hususları görüşüldü.
5 04 Ağustos 2022 tarihli/05 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - Fakültemizin iş ve işlemlerinde kullanılan formların, dokümanların vb. düzenlenmesi işlemleri,
- Öğrenci İşleri birimimizle ilgili eksik formların, dokümanların vb. tespit edilerek düzenlenmesi,
- İş Akış Süreçlerinin düzenlenmesi ile ilgili işlemler,
- Öğrencilere yönelik işlemlerle ilgili olarak web sayfamızdaki yönlendirmelerin iyileştirilmesi, güncel gereklilikler için yönlendirmelerin rutin hale getirilmesi,
- Memnuniyet Anketleri ve Performans Değerlendirme işlemleri için çalışmalar yapılması
Hususları görüşüldü.
4 06 Haziran 2022 tarihli/04 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - Dokümanların Hazırlanmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” taslağının Fakültemiz iş ve işlemlerinde kullanılması hususu görüşüldü.
3 06 Nisan 2022 tarihli/03 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. “Yıllık İş Planı” örneğinin Fakültemiz iş ve işlemlerinde kullanılması hususu görüşüldü.
2 07 Şubat 2022 tarihli/02 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - “Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi” ve Üniversitemiz “Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü”nün 28.12.2021 tarihli ve E-50169252-060.02-64938 sayılı yazısı uyarınca Fakültemiz “2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu”nun hazırlanması hususu görüşüldü.
- Fakültemiz “2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu”nun hazırlanması için 11.01.2022 tarihli ve 01 sayılı Fakültemiz “Birim Kalite Komisyonu Toplantısı”nda oluşturulan “Alt Komisyonlar”ın çalışmaları değerlendirildi.
1 11 Ocak 2022 tarihli/01 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - Fakültemiz “Birim Kalite Komisyonu” üyeliklerinin güncellenmesi,
- Fakültemiz “2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu”nun  hazırlanması
Hususları görüşüldü.