Kalite Güvencesi Sistemi Politikası

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Güvencesi Sistemi Politikası
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; kurum kalite politikası ve kurum stratejik planı doğrultusunda, misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejilerini ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerine ulaştığının belirlenmesi amacıyla, uluslararası standartlara uygun olarak belirlediği kalite güvencesi sistemi yöntemlerini ve faaliyetleri ile ilişkili diğer süreçleri bir bütün olarak değerlendirerek iç ve dış paydaşlarına nitelikli ve sürdürülebilir hizmet sunumunu kalite güvencesi politikası olarak kabul etmiştir. 

Temel Değerler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kalite güvencesi sistemi politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 • Etkili liderlik,
 • Sorunların kaynağında önlenmesi, sorun kaynaklarının ortadan kaldırılması,
 • Sürekli gelişme, standartların sürekli yükseltilmesi,
 • Uzmanlaşma,
 • Katılımcılık,
 • Nitelikli araştırma geliştirme,
 • Uluslararasılaşma,
 • Öğrenci odaklı ve nitelikli eğitim-öğretim,
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
 • Verimli kaynak kullanımı,
 • Kuralların herkese eşit şekilde uygulanması,
 • Her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
 • Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme,
 • Objektif performans değerleme ve ödüllendirme,
 • Şeffaflık,
 • Akademik dürüstlük ve özgürlük.
 
Kalite Güvencesi Stratejileri
 • Kalite güvencesi farkındalığının artırılması,
 • Bölümlerin akredite edilmesi,
 • Kalite güvencesi süreçlerinde PUKÖ döngüsünün esas alınması,
 • Paydaş katılımının sağlanması,
 • Paydaş memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi,
 • Akademik faaliyetlerin uluslararası rekabeti olanaklı kılacak standartlarda gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.