Duyurular Tüm Duyurular

İŞLETME BÖLÜMÜ KAPATILAN DERSLERİ SEÇEN ÖĞRENCİLERİN AKTARILMIŞ OLDUĞU DERSLER

Muhasebe ve Denetimde Endüstri 4.0, Uygulamalı İstatistik, Tahminleme ve Benzetim, Marka Yö...

Yeni PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programı İçin Lütfen Tıklayınız...

Uzaktan Eğitim ile Formasyon Eğitimine İlişkin Senato Kararı

Uzaktan Eğitim ile Formasyon Eğitimine İlişkin Senato Kararı

Önemli UZEM DERS PROGRAMLARI

Fakültemiz UZEM ders programlarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir. İktisat Böl&u...

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU SONUÇLARI

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında 4.sınıf öğrencilerine açılacak olan...

Önemli FAKÜLTEMİZ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMLARI

İşletme Bölümü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı (...

DİPLOMALARIN KARGO İLE GÖNDERİMİ HAKKINDA

Değerli mezunlarımız; Diplomanızın kargo ile gönderilebilmesi için mezuniyet işlemler...

KAYIT SİLDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA !!!

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 27.08.2020 tarih ve E.37623 sayılı y...

Haberler Tüm Haberler

32. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİ...

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Danışma Kurulunun vermiş olduğu karara göre, 2024 ...

DR. ÖĞR. ÜYESİ OLARAK ATANAN CEVDET ÖZMEN'İ TEBRİK EDERİZ

Fakültemiz İşletme Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atanan Cevdet Ö...

DR. ÖĞR. ÜYESİ OLARAK ATANAN ONUR ŞEYRANLIOĞLU'NU TEBRİK EDERİZ

Fakültemiz İşletme Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atanan Onur ŞEYRANLI...

DOÇENT UNVANI ALAN MEHMET OZAN CİNEL'İ TEBRİK EDERİZ

Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim üyesi Mehmet Ozan CİNEL, Doçe...