PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU SONUÇLARI

24 Şubat 2023 Cuma

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında 4.sınıf öğrencilerine açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvurularına dair değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 
Öğrencinin Adı Soyadı Öğrenci Numarası Bölümü Pedagojik Formasyon Alanı Değerlendirme Sonucu Gerekçe
Feyza Nur AÇIKSÖZ 190307079 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Adalet Kabul Gerekli koşulları sağlamaktadır.
Nisa Nur GÜREŞÇİ 190307047 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Adalet Kabul Gerekli koşulları sağlamaktadır.
Kübra ZEHİR 190307014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Adalet Kabul Gerekli koşulları sağlamaktadır.
Songül KESKİN 190307081 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Adalet Kabul Gerekli koşulları sağlamaktadır.
Oğuz GÜLEÇ 190302008 İşletme Muhasebe ve Finansman Kabul Gerekli koşulları sağlamaktadır.
Kübra KEKLİK 190307026 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Adalet Kabul Gerekli koşulları sağlamaktadır.
Özge DENİZ 180307027 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Adalet Ret Mezun durumundadır.
Büşra AYDIN 180307021 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Adalet Ret Mezun durumundadır.

Pedagojik Formasyon Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilen öğrencilerin, kayıtlanacağı dersler ile diğer koşulların Üniversitemiz Senato Kararıyla belirlenmesinden sonra, derslere kayıtlanma işlemlerinin Fakültemiz Öğrenci İşleri Personeli tarafından yapılması ve koşulların Fakültemiz web sayfasında ilan edilerek öğrencilere duyurulması uygun görülmüştür.