PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

19 Mart 2024 Salı

Pedagojik Formasyon dersleri UZEM üzerinden yürütülecek olup program aşağıdadır:
 
PF-2 Öğretim İlke ve Yöntemleri Pazartesi 17:00 - 19:00
PF-3 Sınıf Yönetimi Salı 17:00 - 19:00
PF-8 Öğretim Teknolojileri Pazartesi 15:00 - 17:00