AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN İKİ EK SINAV HAKKI (YENİ) DUYURUSU

02 Kasım 2021 Salı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44(c) Maddesinin Uygulama İlkeleri doğrultusunda;
 
27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında azami süresini dolduranların 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir. Bu öğrenciler ekte yer alan “Giresun Üniversitesi Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Uygulanacak Ek Sınav Uygulama İlkeleri” doğrultusunda ekte yer alan "Azami Süre Sonunda Açılan Ek Sınavlara Giriş Talep Formu” nu doldurarak ekine transkriptlerini ekleyerek Dekanlığımıza iletmeleri gerekmektedir.

EKLER
- YÖK‘ün İlgili Yazısı-1
- YÖK‘ün İlgili Yazısı-2
- YÖK'ün Azami Süre Hakkındaki Yazısı
- Giresun Üniversitesi Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Uygulanacak Ek Sınav Uygulama İlkeleri
- Azami Süre Sonunda Açılan Ek Sınavlara Giriş Talep Formu