DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN PİŞKİN'İN TÜBİTAK 1001 PROJE BAŞARISI

18 Eylül 2023 Pazartesi

Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN'in, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit SEYFETTİNOĞLU'nun yürütücülüğünde ortak olarak hazırladıkları ‘’Döngüsel Ekonomi Prensipleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı Sektörel Karbon Eşiklerine Uyum: Türkiye için Alternatif Öneriler’’ başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Projeleri kapsamında 18 ay süre ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Projede; Avrupa Yeşil Mutabakatı karbon eşikleri ve Paris İklim Anlaşması katkı beyanı kapsamında, sera gazı emisyon azaltımı ve bu patikada yeşil enerji ve döngüsel ekonomi (atık azaltımı, sıfır atık, geri dönüşüm vb.) uygulamalarının katkısı araştırılacak olup alternatif politikaların iktisadi ve çevresel etkileri analiz edilerek ihracat hedefleri ile uyumlu yeşil dönüşüm alternatiflerinin belirlenmesi ve bu sayede politika yapıcılara kısa ve orta dönemde uygulanabilecek alternatif politikalar ve olası sonuçları konusunda ışık tutması amaçlanmaktadır.

 

Akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.