TÜBİTAK 2209 PROJESİ KABUL EDİLEN DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN SİPAHİ VE ÖĞRENCİLERİNİ TEBRİK EDERİZ

28 Mart 2024 Perşembe

Fakültemiz İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan SİPAHİ ve öğrencileri , Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 2209 kapsamında 'Sosyal Girişimcilik Öncüllerinin Öğrencilerin Sosyal Girişimcilik Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi: Giresun Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Örneği' ve 'Fındık Temelli Girişimlerde Motivasyon, Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözümler: Giresun İlinde Bir İnceleme' isimli projelerine onay almıştır.

Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.