Buradasınız : Fakülte Dergisi / Yazım Kuralları ve Makale Gönderim Adresi
Türkçe
Cuma, 22.02.2019

YAYIN ŞARTLARI

1. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Gerektiğinde özel sayılar çıkarılabilecektir.

2. Dergide başta iktisat, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve maliye alanları başta olmak üzere finans, yönetim organizasyon, muhasebe, sayısal yöntemler, yöneylem, pazarlama, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyasi tarih, uluslararası hukuk vb. alanlardaki Türkçe ve İngilizce makaleler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayınlanmaktadır.

3. Dergiye gönderilen makaleler daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

4. Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar veya yazarlara ait olup, dergi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde dergi bütün yayın haklarına sahip olur. Eserin yayımlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar yayın haklarını dergiye devretmiş olurlar.

5. Dergiye gönderilen makaleler, ilgili editör tarafından şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup, genel olarak dergide yayınlanmaya uygun olup olmadığına karar verilmekte ve daha sonra hakemlere gönderilmektedir. Makale o alandaki iki hakeme gönderilir. Hangi makalenin hangi hakemlere gönderileceğine hakemlerin ve makalelerin ilgi alanlarına göre karar verilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir.

6. Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale yayınlanmak üzere sıraya alınır. İki hakemden de olumsuz görüş bildirilmesi durumunda makale hiçbir surette yayınlanmaz. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vereceği cevaba göre yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilir. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayınlanmasına (kabul), düzeltme, ekleme veya çıkarma istenmesine (düzeltme) veya yayınlanmamasına (ret)  karar verilmekte olup bu karar yazar veya yazarlara en çok 2 ay içerisinde bildirilmektedir.

7. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda yazara başvurulur ve yazarın gerekli düzeltmeleri tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme verilen makaleler yazarı veya yazarları tarafından belirtilen süre içerisinde düzeltilmedikçe yayınlanmaz.

8. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.


YAZIM KURALLARI

1. Yayımlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilecek makalelerde mutlaka Türkçe - İngilizce en fazla beş yüz (500) kelimelik Özet ve en az üç (3) en fazla beş (5) tane Anahtar Kelime - Key Words bulunmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Makaledeki tüm başlıklardaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

2. Sayfa yapısı 17x24 olmalı ve çalışmanın tamamı 25 sayfayı aşmamalıdır.

3. Çalışmanın ana başlığı tamamen büyük ve kalın harflerden, alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük ve tamamı kalın harflerden oluşmalıdır. Yazar (lar) sağa dayalı olarak ad-soyad belirtmeli, dipnot şeklinde çalıştıkları kurum ve e-posta adreslerini vermelidirler.  

4. Makale tam metin olarak word dosyası şeklinde gönderilmelidir. Kabul edilen formatlar; doc, docx, jpeg, tiff, gif şeklindedir.

5. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin boyutu

Dipnot ve Tablo boyutu

Paragraf aralığı

Paragraf girinti

Üst kenar boşluğu

Alt kenar boşluğu

Sağ kenar boşluğu

Sol kenar boşluğu

Satır aralığı

12 punto

10 punto

6 nk

1.25 cm

3 cm

3 cm

2.5 cm

3.5 cm

1.25

5. Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

6. Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynakça" adı altında verilmelidir.  

7. Yazım kurallarına uymayan makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Makalede Kaynak Gösterme

Dergide, kaynak gösterme konusunda APA sistemi kullanılmaktadır. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir:   

Kitaplarda:

Metin içinde: (Goldgar, 2007: 13)

Eserin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Goldgar, A. (2007), Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age, Chicago: University of Chicago Pres.

Makalelerde: 

Metin içinde: (Hamilton, 1987: 153)

Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Hamilton, J. (1987), “Monetary Factors in the Great Depression”, Journal of Monetary Economics, 19 (2), 145-169.

Tezlerde:

Metin İçinde: (Arıoğlu, 2007: 7)

Tezin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Arıoğlu, E. (2007), Firma Büyüklüğü ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulamalı Bir Analiz, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

TABLO VE ŞEKİLLER

      1. Tablo ve şekil açıklaması,

Tablo 1. …………………

şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

      2. Tablo içi metinler 10 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

      3. Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

 

Makaleler aşağıdaki e-posta adresine gönderilmelidir.

E-Posta: iibfdergi@giresun.edu.tr