IV. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU 5-6 ARALIK 2019 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

27 Eylül 2019 Cuma

BİLDİRİ ÇAĞRISI
 
IV. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU: DEMOKRASİ VE İNSANİ YARDIM İLİŞKİSİ, ULUSLARARASI-ULUSÖTESİ YARDIM YÖNETİMİ
5-6 ARALIK 2019
 
    SEMPOZYUM GENEL KOORDİNATÖRLERİ
 
                                                                          Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN (İİBF Dekanı)
                                                                          Dr. Öğr. Üyesi Işın KIRIŞKAN (İİBF Dekan Yardımcısı)
                                                                          Murat CANSIZ (Giresun Kızılay Şube Başkanı)
 
SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU
 
Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN-Dekan
Dr. Oğr. Üyesi Erhan PİŞKİN-Dekan Yardımcısı
Dr. Oğr. Üyesi Işın KIRIŞKAN- Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Serdar KESGİN
Dr. Öğr. Üyesi Nadide HÜSNÜOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Levent MEMİŞ
Dr. Oğr. Üyesi Paşa BOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAS
Arş. Gör. Dr. Arda ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. Tolga ÇIKRIKÇI
Arş. Gör. Özlem ZEYBEK
Arş. Gör. Dilayla BAYYURT
Arş. Gör. Ayten MEHMED
Arş. Gör. Fecra AKCA
Fakülte Sekreteri Havva Sibel KILIÇASLAN

 
SEMPOZYUM BİLİM KURULU
 
PROF. DR. ANIL ÇEÇEN
PROF. DR. ÇAĞRI ERHAN
PROF. DR. ALÂEDDİN YALÇINKAYA
PROF. DR. ELMAN NASIRV
PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN
PROF. DR. RAFA MARTINEZ
PROF. DR. AHMET SEDAT AYBAR
PROF. DR. SELÇUK DUMAN
DOÇ. DR. HASAN OKTAY
DOÇ.DR. YALÇIN SARIKAYA
DOÇ. DR. VADIM KARASTELEV
DR. ÖĞR. ÜYE. HİLAL ŞAHİN
       DR. LILIYANA ELENA BOSTCAN
     DR. KEISUKE WAKIZAKA
 
ÖNEMLİ TARİHLER
 
Özet Gönderim Son Tarihi: 8 Kasım 2019
Kabul Edilen Başvuruların İlanı: 13 Kasım 2019
Kesin Kayıt Tarihi: 13- 19 Kasım 2019
Kongre Programının İlanı: 25 Kasım 2019
Kongre Tarihi: 5-6 Aralık 2019
Kongre Katılım Ücreti:  250 TL

Kongre Yeri: Giresun Üniversitesi İİBF
         Şehit Ömer HALİSDEMİR ve Mehmet Akif ERSOY Konferans Salonları

BAŞVURU VE ÖZET

Kongreye katılım için araştırmacıların ilan edilen son tarihe kadar kısa özgeçmişleri ile birlikte bildiri özetlerini 
giresun.iibf-sempozyum@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri ele alınan konunun kavramsal çerçevesini, içeriğini ve ele alınış nedenini belirtilecek şekilde olmalı ve minimum 700 maksimum 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetlemelidir. Özetler Türkçe ve İngilizce olmalıdır. 5 anahtar sözcük ile birlikte gönderilmelidir.
Gönderilen bildiriler hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek kongreye kabul edilecektir.
Kongreye gönderilen çalışmaların, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kongreye Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir. Kongreye ilişkin detaylı  bilgilendirme için
http://www.giresun-iibf.org/?SyfNmb=1&pt=Anasayfa web sitesini takip edebilir ve aşağıdaki irtibat bilgilerinden iletişime geçebilirsiniz.
Dr. Öğretim Üyesi Işın Kırışkan
e-mail: isin.kiriskan@giresun.edu.tr
Tel: 05303673936