I. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ 20-22 EKİM 2022 TARİHLERİNDE FAKÜLTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

21 Temmuz 2022 Perşembe

I. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
(20-22 Ekim 2022)

 
Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde çevrim içi ve yüzyüze gerçekleştirilecek olan I. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ’ne (INTECONGRESS) davet etmekten onur duyarız.

Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getirmeyi amaçlayan kongremizde çevre, enerji ve ekonomi alanları ile ilgili çalışmalar, sosyal bilimler perspektifinden ele alınacaktır.


Kongrede bildiri sunmak isteyen araştırmacıların Türkçe ve İngilizce hazırlanmış, 300 - 500 sözcük arasındaki bildiri özetlerini 15 Ağustos 2022 tarihine kadar info@intecongress.org adresine göndermelerini bekliyoruz. Detaylı bilgi için www.intecongress.org internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

 
Önemli Tarihler:
Özet bildiri gönderimi için son tarih: 15 Eylül 2022
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 25 Eylül 2022
Kongre Programının İlanı: 10 Ekim 2022

Tam Metin gönderim için son tarih: 21 Kasım 2022
Kayıt ücreti yatırılması için son tarih: 17 Eylül 2022
Özet bildiri kitabı basım tarihi: 21 Ekim 2022
Tam metin bildiri kitabı basım tarihi: 15 Aralık 2022

 

Konu Başlıkları
•       Enerji ve Çevre
•       Sürdürülebilirlik
•       Sürdürülebilir Çevre Politikaları
•       Işık Kirliliği
•       Yeşil Yönetim
•       AB Yeşil Mutabakatı
•       AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye
•       Yeşil Enerji
•       Yenilenebilir Enerji Kaynakları
•       Yenilenebilir Enerji Politikaları
•       Enerji Yatırımlarının Finansmanı
•       Çevre Yönetimi
•       Atık Yönetimi,
•       Enerji Sektöründe Dijitalleşme
•       Nükleer enerji
•       Petrol ve Doğalgaz Piyasaları
•       İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
•       Ekoloji ve Ekosistem Yönetimi
•       Çevre Hukuku
•       Çevre Sorunları
•       Çevresel Etki Değerlendirmesi
•       Çevre ile İlgili Diğer Konular
•       Enerji ile İlgili Diğer Konular
•       Ekonomi ile İlgili Diğer Konular
 
 
Yayın İmkanları
 

Bilim Kurulunca kabul edilen tüm bildiri özetleri Bildiri Özet Kitabı’nda, gönderilen tüm Tam Metin Bildiriler ise konferans sonrası ISBN’li bir e-kitapta yayımlanacaktır. Seçili bildiriler ise GÜİİBD-Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/guiibd) ve JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy Dergisi Özel Sayısında (https://dergipark.org.tr/tr/pub/joeep) yayımlanacaktır.


Saygılarımızla,

 
Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ
Kongre Başkanı