Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararasılaşma Politikası
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikalarını, bu politikalar doğrultusunda belirlediği stratejilerini ve hedeflerini, üniversitenin stratejik planında uluslararasılaşma esaslı olarak belirlediği faaliyetleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirme kararlılığındadır. Bu temelde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini uluslararası standartlar düzeyinde gerçekleştirerek elde ettiği çıktılarıyla uluslararası rekabet edebilirliği sağlamayı uluslararasılaşma politikası olarak benimsemiştir. Birim, bu çerçevede, uluslararası öğrenci ve personel hareketliliğini,  uluslararası araştırma-geliştirme geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini destekler, kolaylaştırır.      

Temel Değerler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin uluslararasılaşma politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 • Akredite olan birimlere sahip olmak,
 • Uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
 • Kültürel çeşitliliği devinim kaynağı olarak benimseme,
 • Uluslararası işbirlikleri sayısını artırma,
 • Farklılıkları zenginlik olarak benimseme,
 • Öğrenci ve personel hareketliliğini destekleme,
 • Araştırma faaliyetlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi.
Uluslararasılaşma Stratejileri
 • Uluslararası projeleri ve yayınları teşvik etmek,
 • Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmek,
 • Eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek,
 • Öğrencilerin ve personelinuluslararası değişim programlarına katılımını teşvik etmek,
 • Uluslararası öğrencilerin tercih ettiği bir fakülte olacak şekilde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Birimleri akredite olan bir fakülte olmak,
 • Çok kültürlülüğü zenginlik olarak gören bir anlayışın yaygın olarak benimsenmesini sağlayacak faaliyetlerin odağı olmak.
Uluslararasılaşma Hedefleri
 • Birimlerde akreditasyon süreçlerini başlatmak,
 • Öğrencilerin ve personelin Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programlarına katılımlarını arttırmak,
 • İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı’na katılımı artırmak,
 • Bölümlerini yabancı uyruklu öğrencilerin daha çok tercih edeceği bir fakülte olabilmek için uluslararası tanıtım faaliyetlerini, kurumun da desteğini ve onayını alarak, gerçekleştirmek,
 • Mezun ettiği uluslararası öğrencilerinden birer “tanıtım elçisi” olarak yararlanmak,
 • Uluslararası endekslerde yer alan dergilerdeki yayın sayısını her yıl artırmak,
 • Uluslararası projelerin hazırlanmasını teşvik etmek,
 • Yabancı dilde ortak ders havuzu oluşturmak,
 • Uluslararası bilimsel faaliyetlerin sayısını artırmak,
 • Yayınlara yapılan uluslararası atıf sayısını artırmak,
 • SCI,SCI-expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki makale sayısını artırmak,
 • SCI,SCI-expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki atıf sayısını artırmak,
 • Yabancı dilde eğitim veren programlar açmak.