Genel Bilgi

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR
 
Maliye Bölümü, Lisans düzeyinde olup Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk, Mali İktisat ve Maliye Teorisi olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümün temel amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde mali ve iktisadi konularda eğitilmiş, kamu ve özel sektörün gerek duyduğu niteliklerde ve donanımda bilimsel araçlarla çözümlemeler yapabilen nitelikli beşeri sermaye gücünün yetiştirilmesidir.  
 
Maliye Bölümünün Misyonu
Ulusal ve uluslararası boyutlarda rekabet edebilir, toplumsal ve ekonomik sorunlarda duyarlılığa sahip, bilgi çağının özellikleri ile uyumlu, mali ve iktisadi alandaki gelişmeleri izleyen, analiz edebilen ve çözümler ortaya koyabilen vasıflı bireyler yetiştirmek, araştırmalar, yayınlar ve projeler vasıtası ile bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunan bilim insanlarının varlığını sağlamaktır.
 
Maliye Bölümünün Vizyonu
Evrensel düzeyde bilginin gücüne inanmış, akademik değerleri ve nitelikleri öne çıkaran, güvenli, özgür ve sorun çözebilme kabiliyeti yüksek analitik çözümlemeler yapabilen üstün vasıflı bireyler yetiştiren ve bilimsel üretimi önceleyen tercih edilebilir bölüm olmaktır.