Genel Bilgi

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ufuk YOLCU
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İpek CEBECİ2015-2016 eğitim-öğretim yılında  Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Ekonometri Bölümü’nün 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alması planlanmaktadır. Ekonometri Bölümü, İstatistik, Ekonometri ve Yöneylem Araştırması olmak üzere üç Anabilim dalından oluşmaktadır.

Ekonometri Nedir?

Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Ekonometri ile uğraşan kişilere "matematiksel iktisatçı" da denebilir. Ekonometri eğitimi İktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. 
Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır.
Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye' de ekonometri ile ilgili çalışmalara 1960'lı yıllarda planlı kalkınma çalışmaları ile başlamıştır. Bu yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin yapısal analizi ile ilgilendiğinden, ekonominin işleyişinin anlaşılması önem kazanmış ve ekonometrik modeller kurulmaya çalışılmıştır.

 Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin ekonometri bölümlerinden mezun olanlarına Ekonometrist unvanı verilir. Ekonometri Bölümü mezunları özellikle matematik, istatistik ve ekonometri gibi sayısal alanda kazandıkları bilgi ve becerilerin yanı sıra, ekonomi, maliye, kamu yönetimi, işletme ve bazı hukuk derslerini almalarından dolayı, donanım açısından gerek kişinin çalıştığı kurum ve işletmelerin kendi ihtiyaçları ve gerekse toplumsal alanda hizmet veren kurumlarca yapılan ekonomik ve sosyal içerikli çalışmalarda kullanımı gereken her türlü sayısal analizleri yapabilmektedirler.
Bu nedenle, diğer iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının da istihdam edildikleri tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. Buna ek olarak, sayısal değerlendirme tekniklerine ve düşünme yeteneğine sahip ekonometri bölümü mezunları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşları ile sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir.

Ekonometri Bölümü’nün Başlıca Dersleri

  • Ekonometri
  • İstatistik
  • Yöneylem Araştırması
  • Uygulamalı Ekonometri
  • Uygulamalı İstatistik
  • Zaman Serisi Ekonometrisi
  • İşletme Anabilim Dalı’ndan başlıca dersler
  • İktisat Anabilim Dalı’ndan başlıca dersler