Çekirdek Kadro

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ (ÇEKİRDEK KADRO)

Sıra No

Adı-Soyadı

1

Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN - Dekan

2

Doç. Dr. Ufuk YOLCU - Dekan Yardımcısı

3

Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN - Dekan Yardımcısı

4

Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ - Kalite Yönetimi, Denetim ve Strateji Birimi Koordinatörü

5

Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT - Kalite Yönetimi, Denetim ve Strateji Birimi Koordinatörü

6

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mevlüt KARATAŞ - Kalite Yönetimi, Denetim ve Strateji Birimi Koordinatörü

7

Sibel KILIÇASLAN - Fakülte Sekreteri