Akademik Birim Koordinatörlüğü


Prof. Dr. Bayram KAYA

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5472

E-Posta: bkaya54@gmail.com


Makale BirimiDoç. Dr. Ufuk YOLCU


Telefon No: (0 454) 310 13 00

E-Posta: ufuk.yolcu@giresun.edu.tr


Proje Birimi


Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
 

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1336

E-Posta: ayse.ozcan@giresun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Osman SİRKECİ

Telefon No: (0 454) 310 13 00
E-Posta: osmansirkeci@gmail.com
 


Sempozyum Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1334

E-Posta: kara_agacli@yahoo.com


Dr. Öğr. Üyesi Işın ÇETİN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5456

E-Posta: isin.cetin@giresun.edu.tr


 

İhtisas Kütüphanesi Birimi 
Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN

Telefon No: (0 454) 310 13 00  

E-Posta: erhanpiskin@yahoo.com

 


Dr. Öğr. Üyesi Nadide HÜSNÜOĞLU

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 5462

E-Posta: nadide.husnuoglu@giresun.edu.tr
 

Arş. Gör. Dr. Arda ÖZKAN

Telefon No: (0 454) 310 13 00 / Dahili: 1348

E-Posta: ardaozkan83@hotmail.com