2018-2019 Akademik Kurul Toplantısı

T.C. 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (25.09.2018)
 


 
25.09.2018 tarihinde saat 14.00’da Ek-1 de yer alan imza tutanağında imzaları bulunan öğretim elemanlarının çoğunluğu sağlamasıyla Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Cevdet COŞKUN ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Serkan SOYLU, Prof.Dr.Mustafa CİN, Prof.Dr.Canan ÇELİK ve Rektör Danışmalarının teşrifleriyle, Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Betül KARAGÖZ YERDELEN’in başkanlığı ve Dekan Yardımcıları Doç.Dr.Ufuk YOLCU, Dr.Öğretim Üyesi Erhan PİŞKİN’in başkan yardımcılığı ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısına geçildi. 
Arş.Gör.Özlem ZEYBEK tarafından Kurul Toplantısının Programı arz edildi. 
“İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısına hepiniz Hoş Geldiniz. 
Sayın Rektörüm, 
Sayın Rektör Yardımcılarım, 
Sayın Dekanım, 
Sayın Rektör Danışmanları, 
Değerli Akademik ve İdari Personelimiz,
Yeni Eğitim Öğretim Yılının İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz ve Tüm Giresun Üniversitesi Camiamızda Başarı ve Sağlık Dolu Bir Öğretim Dönemi Olmasını temenni ediyoruz. 
Bugünkü Toplantımıza Teşriflerinden Ötürü Sayın Rektörümüze, Saygıdeğer Rektör Yardımcılarımıza ve Sayın Rektör Danışmanlarına En Derin Teşekkürlerimizi Sunuyoruz.
Akademik Kurul Toplantısı Program Akışını Arz Ederim:
• Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı 
• Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN’in Konuşmaları.
• Arzu Ederlerse Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Cevdet COŞKUN’un Konuşmaları. 
• Fakültemizin Tarihçesini İçeren Sunum.
• Fakültemiz Bölümlerinin Faaliyet Raporlarının Sunumları.
• Fakültemiz Faaliyet Raporunun Sunumu. 
• Fakültemiz Öğretim Elemanlarının İstek, Öneri Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi…
• Akademik Yıl Açılış Kokteyli… 
Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Sayın Rektör Danışmanları ve Saygıdeğer Katılımcılar, 
Akademik Kurul Toplantımızın Başlangıcında Sizleri; Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları, Ebediyete İntikal Eden Türk Büyükleri, Büyük Türk Bilginleri, Âlimleri ve Aziz Şehitlerimizin Manevi Huzurlarında Bir Dakikalık Saygı Duruşuna Davet Ediyorum. Ardından İstiklal Marşımız Okunacaktır.”
(Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı) 
Arş.Gör.Özlem ZEYBEK: * 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı Açılış Konuşmasını Sayın Dekanımız Yapacaklardır.

” Fakülte Dekanımız Prof.Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN:
 
Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Rektör Danışmanları, Çok Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının açılışıyla birlikte, Akademik Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Bu Akademik Kurul Toplantısı’nı hem geçmiş dönemin değerlendirilmesini, hem de yeni dönemin açılışını gerçekleştirmek amacıyla yapıyoruz. Hayırlı olsun. 
Fakülte yönetimi olarak, bizim iyi ve güzel olanı, verimli ve değerli olanı ortaya çıkarabilme yönünde sonsuz isteğimiz var, coşkumuz ve heyecanımız var. Ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak ve bu katkıdan mutlu olmaksa en büyük sevincimiz. Geçen seneden beri birçok yenilik yapmaya çalıştık. Var olan koşulları daha verimli hale nasıl getirebiliriz diye sürekli düşünce ürettik, girişimler yaptık. İç ve dış denetim geçireceğimiz bir dönem yaklaşıyor. Memnuniyet içinde, heyecan ve coşkuyla Fakültemizde, kalite arttırıcı yoğun çalışmaların yapılmasını ve kurumsallaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. 
Bir dizi planlı faaliyet yürüterek Fakültemizin gelişmesini, kendini yenilemesini başarmaya çalışıyoruz. Yeni gelen genç arkadaşlarımızın özverili çalışmaları da bizleri çok mutlu ediyor. “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık” açılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, bir dahaki eğitim-öğretim yılında açılmasını bekliyoruz. Ayrıca her bölümümüzde en az bir dersin yabancı dilde verilmesine yönelik çalışmalarımız var. Bu derslerin İngilizce verilmesini sağlayabilecek İngilizce yeterliliğe sahip öğretim elemanlarımız bulunuyor. Seçmeli olarak açılacak dersler önümüzdeki yıl verilmeye başlanacak. Bunların dışında, İngilizceden başka seçmeli olarak başka Yabancı Dil dersleri verilecek, Almanca bu dönem başladı, Rusça ve Çince, seçmeli dil derslerimiz olacak. Bu arada özellikle Türk Lehçelerine de, ağırlık verelim istiyoruz. Bu dersleri verebilecek öğretim elemanlarının işlemleri devam ediyor. Öğretim elemanlarımız geldiğinde bu dil derslerine başlayacağız. Almanca ise, başlamış durumda. 
Şunu da belirtmek gerekirse, bir takım gereksinimlerimiz de bulunuyor: Örneğin mekân sorunumuz var. Fakültemizin teşkilat şemasına bakacak olursak açılan yeni koordinatörlükler ve birimler için mekâna ihtiyacımız olduğu görülecektir. Öte yandan büyüyen bir Fakülteyiz, yeni meslektaşlarımız, yeni odalar gerektiriyor. Bilgisayar laboratuarımızı istediğimiz gibi etkili hale henüz getiremedik. Balkon, bahçe ve iç-bahçe düzenlemelerimizde hiç yol kat edemedik. Sevindirici bir başlangıç olarak, İhtisas Kütüphanesi kurma fikrini hayata geçiriyoruz. 
Bu noktada Fakülte Koordinatörlüklerinin kurulmuş, bunların Teşkilat Şemasına eklenmiş ve Fakülte Yönetim Kurulumuzca onaylanmış olması çok önemli bir gelişmedir. Şemamızdan görüldüğü üzere, oluşturulan koordinatörlükler ve altında yer alan birimlerden kısaca bahsetmek uygun olacaktır: 
 

İDARİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dr.Öğretim Üyesi Osman SİRKECİ’nin başkanlığında Dr.Arş.Gör.Hacı Mevlüt KARAKAŞ’ın başkan yardımcılığında yürütülecektir. Dekanlığa bağlı olarak Fakültemizin gelişmesine dönük planlama ve planlanan edimleri gerçekleştirme işine destek sağlayacak önemli bir koordinatörlük birimidir. 
AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Prof.Dr. Bayram KAYA’nın başkanlığında Prof.Dr. Derya ALTUNBAŞ’ın başkan yardımcılığında yürütülecektir. Akademik Birim Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışmalar yapacak 4 birim oluşturulmuştur. Bunlar; 
Makale Birimi, Proje Birimi, Sempozyum Birimi, İhtisas Kütüphanesi Birimi olarak çalışmalar yürüteceklerdir. Makale Birimi; Doç.Dr. UfukYOLCU Hocamızın koordinatörlüğünde çoklu grup çalışmasıdır. Oluşturulacak çalışma grupları ile farklı alanlardaki öğretim elemanlarının bir araya gelerek akademik yayınlar yapmasına imkân sağlanacaktır. Örneğin; farklı alanlardaki 4 öğretim elemanı bir konu üzerinde kendi alanlarını ilgilendiren kısımlarıyla ilgili makale yazacaklardır. Bir öğretim elemanı kendi makalesiyle ilgili araştırma yaparken, grubundaki diğer öğretim elemanlarının alanıyla ilgili bulduğu verileri, bilgilerini, yorumlarını, önerilerini, hipotezlerini, bulgularını da, diğerleriyle paylaşacaktır. Böylece güçlü bir akademik yardımlaşma sağlanarak, disiplinler arası bilgi alış-verişi ve üretim gerçekleştireceklerdir. Her bir öğretim elemanının kendine ait bir makalesi olurken, ortak olarak da, diğer makalelerde ismi 2., 3. veya 4. Sırada yer alacaktır. En sonunda ise, ortak bir kitap bölümü veya kitap hazırlayacaklardır. Dolayısıyla Fakültemiz öğretim elemanlarının ulusal-uluslararası akademik yayın artışı hızla ve güçlü bir biçimde sağlanacaktır. 
Proje Birimi; Prof.Dr.Ayşe ÖZCAN ile Dr.Öğretim Üyesi Osman SİRKECİ’nin sorumluluğunda yürütülecektir. Öğretim elemanlarımız bireysel projeler yapmaktadır. Ancak bu birimle birlikte kurumsal projelerin de yapılması hedeflenmektedir. Özellikle uluslararası nitelikli projeler üretilmesi amaçlanmaktadır. 
Sempozyum Birimi; Dr.Öğretim Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI ile Dr.Öğretim Üyesi Işın ÇETİN’in sorumluluğunda yürütülecektir. Sempozyum imkânlarımızın her bakımdan arttırılması ve verimli çalışmaların ortaya çıkarılması için planlı çalışmalar yürütecekler, sponsorlar araştıracaklardır. 
İhtisas Kütüphanesi Birimi; Dr.Öğretim Üyesi Erhan PİŞKİN, Dr.Öğretim Üyesi Nadide HÜSNÜOĞLU, Dr.Arş.Gör.Arda ÖZKAN sorumluluğunda çok yönlü işlemleri yürütülecektir. Üniversitemizde Merkez Kütüphanesi bulunmaktadır. Ancak Fakültemizin bir İhtisas Kütüphanesine ihtiyacı vardır. Öğretim elemanlarımızın Fakültemizdeki alanlarına göre yararlanabilmelerine yönelik, değerli yayınların temin edilmesiyle böyle bir kütüphane oluşturulmaya çalışılacaktır. Bunun içinde yurt içi ve yurt dışı çalışmalar, kitap bağışçıları ve maddi destekler araştırılacaktır. 
KALİTE YÖNETİMİ, DENETİM VE STRATEJİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Prof.Dr. Ayşen Reyhan WOLFF’un başkanlığında, Doç.Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ ile Dr.Öğretim Üyesi Paşa BOZKURT’un başkan yardımcılıklarıyla yürütülecektir. Konu itibariyle deneyimlere sahip hocalarımızın çalışmalarıyla Fakültemizin kalite standardını oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanında iç ve dış denetim sırasında hiçbir eksiğimizin kalmamasını amaçlıyoruz. 
Bu arada Dekanlık Yönetimimizde bir değişiklik olduğunu belirtmek gerekir. İki yıldır Fakültemize büyük emek harcayan Dr.Öğretim Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI’nın yerine Dr.Öğretim Üyesi Erhan PİŞKİN göreve başlamıştır. Abbas Hocamızın yine bize destek olacağını biliyoruz. Kendisine yoğun faaliyetlerinde biz de her zaman destek olacağız. Kendisine Fakültemiz Dekan Yardımcısı olarak yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışma döneminde, görevine başlamış olan Erhan Hocamız ise çalışkan, dinamik bir arkadaşımızdır, ondan da çok şey bekliyor, görevinde başarılar diliyoruz. 
Aslında Fakültemizin personel sayısı bakımından epeyce eksiği var, özellikle idari personel, memur açısından sayıca düşük olduğu ortadadır. Beş-altı memurla 30-40 memur varmış gibi çalışılıyor ve eksikler kapatılıp, işler yürütülüyor. Elbette sayısal yeterlilikten ziyade çalışma yeterliliği, niyetler yeterliliği daha önemli. Ancak sayısal olarak bir idari personel ihtiyacımız bulunduğunu belirtmeliyim, bir kez daha. 
Burada çok uğraştığım, Fakültemizin işleyişini kurumsallaştırma konusuna değinerek konuşmamı bitireyim: Öncelikle bir soru ile devam edeyim: Kurumsallaşma nedir? Cevabı önemli; bir kurumdaki amaçların, hedeflerin, yapılanların itibar kazanmasıdır. “İtibar” büyülü bir sözcük. Kurumlarda ancak “gönüllü olarak yapılan” çalışmalarla itibar kazanılıyor. Emir ile yapılan çalışmalar görevdir, ama her zaman itibar kazanmayabilir. Bir tutum, itibar kazanır, kabul görürse, Kurumsallaşıyor, görev olarak yapılıp unutulup giderse, saygınlık ve genel kabul oluşmazsa, kurumsal hale gelemiyor. Biz, kendi Fakültemizde gönüllülük esasıyla çalışmalar yaparak Fakülte düzenimizde kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Bu uğurda daha çok çalışacağız. Şu anda fiziki olarak web sitemizi yeniliyoruz, dergimizi Dergi-Park’a taşıyoruz ve Dekanlık katında dinlenmelik- fuaye mekânı olarak hazırladığımız ve bu şekilde hizmet verecek olan açık alanın bir kısmını çay ocağı-mutfak biçimine dönüştürdük, bazı toplantı ve kokteyllerimizi burada yapıyoruz. 
Fakültemizin bir yandan fiziki diğer yandan da zihinsel boyutta gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yeni akademik yılın, hepimize hayırlı olmasını bir kez daha diliyor, saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.”

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Cevdet COŞKUN: 
“Sayın Dekanımıza teşekkür ediyorum. 2018-2019 Eğitim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. 9 Ekim tarihinde Üniversitemizin Akademik Açılışı olacaktır, hepinizi davet ediyoruz. 
Mekân sorunundan bahsedildi, bu “Dünyada mekân, ahirette iman” sözünü hatırlattı. Mekân hepimizin sorunu. Yeni kurulan bir üniversite var. Trabzon Üniversitesi. 250 dönüm arazi ile başlıyor. Bizim Güre Yerleşkemiz 160 dönüm. 12 yıllık bir üniversite olarak arazi bakımından oldukça fakiriz. Öğrenci sayımızın ek yerleştirmelerle 33.000’i zorlayacağı düşünülüyor. 1000 akademik personelimiz var. Büyük bir aileyiz. Bu kadar dar alana zor sığıyoruz. Eğitim binalarının yapılmasıyla kendi binalarına giden birimler olunca rahatlama olacaktır. 
Denizcilik Fakültesi Espiye ilçesine taşınacak. İslami İlimler Fakültesi’nin Caminin yanındaki araziye binası yapıldığında onlar da taşınacaklar. Ama o zamana kadar burada devam edecekler. Herkese ayrı bir oda vermek güzel olurdu. Fakat bu şu anda zor görünüyor. Bu durum sadece bizim üniversitemizde olan bir durum değil. Büyük üniversitelerde de aynı sıkıntı var. Mesela İstanbul Üniversitesinde de bu durum var. Bu her yerde olan bir durum. Bunu iyileştirmek için çabamız tabii ki olacak. Bu anlamda yardımcı olan herkese teşekkür borcumuz var. Ama şunu da söylemek gerekiyor; su akarken testi doldurulmamış. Zamanında yapılmamış binalar. Bu da bizi zor duruma düşürdü. 
Spor Bilimleri Fakültesi inşaatına başlandı. Arazinin alımı bizi çok zorladı. İnşaatın başlaması için yol bile yoktu. Diğer taraftan kamulaştırma için 10.000.000 lira talebimiz vardı, ancak 3.000.000 lira verildi. Tamamı olsaydı binalarımızı yapmak için çok rahat kamulaştırma yapabilecektik. Fiskobirlik arazisini almak en büyük hayalimizdir. Halk da, Üniversitenin hakkı diye düşünüyor. Sayın Valimiz bir çalışma yaptırdı. 
Gazipaşa Yerleşkemizin bulunduğu arazi Milli Emlâk’e ait, Fiskobirlik arazisi ile takas etme ihtimali var. 17.000.000 lira verilirse, Fiskobirlik ile takas yapılabilir. Ama Fiskobirlik tarafından bu paranın verilmesi zor görünüyor. Bir ziyaret esnasında Sayın Başbakan Binali YILDIRIM’a bu durumu ilettim. Ayrıca bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na Ekim ayında bir dosya sunulacak. Hazırlık yapılıyor şu anda. Cumhurbaşkanlığı’nın değerlendirmesine göre durum çözüme kavuşabilir. Fiskobirlik arazisi Üniversitemize katılabilir. Türkiye’deki üniversitelerde öğrenci başına düşen kapalı alan 10 m², bizde 5 m². Ancak yakın zamanda bir iyileştirme de bizi beklemiyor. 
Bazı konularda şikâyetler geliyor. Bunlardan biri danışmanlıkların titizlikle yürütülmediği yönünde. Öğrenci danışmanlarının titiz davranmalarını rica ediyorum. Diğer bir husus ise, derslerin yapılmasıyla ilgili. Derslerin yapılmasında, ders saatlerine uyulmasına dikkat edilmesini rica ediyorum. Üniversitemizde 1200 uluslararası yabancı öğrenci var. Bunlar Üniversitemize renk veren, uluslararasılaşma alanında katkı sağlayan öğrenciler. Diğer öğrenci sayılarımızda biraz düşüş var. Düşüş olmasının bir sebebi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu sayısının çok olmasıdır. Diğeri de, ÖSYM sınav sisteminde 0.5 net kuralının konmuş olması. Doluluk oranlarındaki düşüşe birkaç örnek vereyim. Mesela; Şebinkarahisar %2, İİBF %3 Görele %10. İki yıllık programların bazılarında ise yükselme var. Uzun yıllardan beri öğrenci alınmayan bazı bölümlere de bu sene öğrenci aldık. Temel bilimlerde canlanma var. 
Son Senato Toplantısı’nda bazı kararlar aldık. Bunlardan da bahsetmek istiyorum: Diş Hekimliği Fakültesine merkezde yer bulunamadı. Bulancak’ta, Belediye tarafından bir bina verildi. Bu binayı kullanmaya karar verdik. Devam eden projeler dışında yeni bir ihale yapamadığımız için, hazır olan bu yeri değerlendirmek istedik. Denizcilik Fakültesi ise, Espiye ilçesinde kurulacak. İlin-ilçenin önde gelen insanlarıyla ve siyasileriyle değerlendirdik. Binanın Espiye’de yapılmasını taahhüt ettiler. Ayrıca bir de, Tekno-Kent başvurusu yaptık. Bulancak Organize Sanayi Bölgesi’nde Tekno-Kent için yer verildi ve hemen burada çalışmaları başlatıldı. 2019 yılında iyi bir gelişme olarak Üniversitemizin Radyosu yanında, Televizyonu da yayına başlayacak. Sorunlarımız elbette var, ama sevindirici gelişmeler de var. İnancımızı kaybetmememiz lazım. Gücümüz yettiğince çaba sarf etmeye devam edeceğiz. 
Aile gibi hareket etmeliyiz, bunu bozan davranışlardan kaçınmak gerekli. Kavganın kazananı yoktur. Biri daha az, diğeri biraz fazla kaybeder, en çok da kurum kaybeder. Hepinize teşekkür ediyor, hayırlı bir yıl diliyorum, bir başka etkinliğe katılmak üzere ayrılmak durumundayım.” 
Prof.Dr.Betül KARAGÖZ YERDELEN: 
“Önceki Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI’ya, Fakültemize yaptığı hizmet ve desteklerden ötürü, bir Teşekkür Plaketi takdimimiz olacaktır. Fakültemiz logosunu taşıyan bu plaketi, Sayın Rektörümüz ayrılmadan verebilirse seviniriz.” 
Prof.Dr.Cevdet COŞKUN: 
“Sayın Abbas KARAAĞAÇLI’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” 
(Plaket Takdimi)
Akademik Kurul Toplantısı Bölümlerin hazırlamış olduğu slayt gösterimi ile devam etti. Sırasıyla şu sunumlar yapıldı: 
• İktisat Bölümü Sunumu (Arş.Gör.Özlem ZEYBEK),(Ek-1) 
• İşletme Bölümü Sunumu (Dr.Öğretim Üyesi Mustafa ÖZKAN), (Ek-2) 
• Uluslarlararası İlişkiler Bölümü Sunumu (Dr.Öğretim Üyesi Serdar KESGİN), (Ek-3)
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sunumu (Dr.Öğretim Üyesi Paşa BOZKURT),(Ek-4)
• Ekonometri Bölümü Sunumu (Dr.Öğretim Üyesi Işın ÇETİN), (Ek-5) • Maliye Bölümü Sunumu (Dr.Öğretim Üyesi Murat ÖZDEMİR), (Ek-6)
• İdari Birim Koordinatörlüğü Sunumu: 2015-2016-2017 Yıllarına ait Faaliyet Raporlarına ilişkin hazırlanan istatistiki veriler (Dr.Arş.Gör.Hacı Mevlüt KARATAŞ). (Ek-7) 
Fakültemiz için alınan www.giresun-iibf.org sayfasının tanıtımı Dekanımız Prof.Dr.Betül KARAGÖZ YERDELEN ve Dekan Yardımcımız Dr.Öğretim Üyesi Erhan PİŞKİN tarafından yapıldı: 
Prof.Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN:

“Üniversitemizin resmi internet sayfasında yer alan Fakültemizin internet sayfası sınırlı olduğundan, yani yeterli alan bulunmadığından, özel kurumdan yeni bir internet web sayfası satın alınmıştır. Bu sayfaya, resmi sayfamızdan verilen link ile ulaşılacaktır. Her Bölüm kendi sayfasını burada tasarlayabilecek, hocalarımız akademik çalışmalarını tanıtıp sunabilecektir. Öğretim elemanlarımız çeşitli çalışmalarını buradan duyurabilecektir. Sosyal medya hesaplarına da burada yer vereceğiz. Sosyal medya hesaplarına öğrencilerimiz yorum-yazı yazamayacaktır. Dekanlığımız tarafından kontrolü sağlanan resmi sayfalar olacaktır. 
Dekan Yardımcılarımız Dergimiz gibi, Web Sayfamızdan da sorumlu olacaklar ve bir ekiple birlikte çalışacaklardır. 
Şimdi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Erhan PİŞKİN sizlere Fakültemiz Dergisi hakkında bilgi verecektir:” 
Dr.ÖğretimÜyesi Erhan PİŞKİN: 
“Fakültemiz Dergisinin ULAKBİM’de olabilmesi için Dergipark’a geçişi sağlandı. Dergipark üzerinden yayın hayatına devam etmektedir şu anda. 2 sayı sonrasında ULAKBİM’de tanınan bir dergi olacaktır. Dr. Öğretim Üyesi Işın Çetin Hocamız ve ekibimizle birlikte, dergimiz için çalışmaktan mutluyuz, sizlerin de yardımlarını, özellikle makalelerini bekliyoruz.” 
Prof.Dr.Betül KARAGÖZ YERDELEN: 
“Fakültemizde Kalite Standartının sağlanmasına yönelik yapılan işlemlerden biri de Memnuniyet Anketleri’dir. Bununla ilgili çalışmalarımız yapıldı, uygulama kısmına geçilecek. Dekan Yardımcımız Doç.Dr.Ufuk YOLCU bu konuda size bilgi verecektir.” 
Doç.Dr.Ufuk YOLCU: 
“Memnuniyet anketlerimizi yakında yapacağız. Ancak öğrencilerimize uygulanacak olan anketlerimizi derslerde yapabileceğiz, bunun için yardımlarınızı bekliyoruz.” 
Prof.Dr.Betül KARAGÖZ YERDELEN
“Her Cuma bu toplantı salonunda akademik çalışmalar için bazen hep birlikte bazense grup olarak toplanacağız. Bu nedenle Cuma günleri gündüz ders koydurmadık. Destekleri için Bölüm Başkanlarına teşekkür ediyorum.” 
Prof.Dr.Ayşe ÖZCAN: 
“Her hafta olmasın, çok yorucu olabilir, 2 haftada bir veya ayda bir yeterli olur.” 
Prof.Dr.Betül KARAGÖZ YERDELEN: 
“Farklı gruplar toplanacaklar Hocam. Her hafta bir grubun mutlaka burada çalışması olsun, ancak ayda bir genel toplantı yaparız. Sempozyum, makale, proje vs. bilimsel çalışmalar yaparız. Tartışma Günleri düzenleyeceğiz.
“Çok Değerli Akademisyenler, Akademik Kurul Toplantımızı bitirmeden önce birkaç hususu hatırlatmak istiyorum; derslere zamanında girmeye dikkat edelim. Fakültemiz bir standartlaşmaya geçecek, üniversitemiz üzerinde çalışıyor. Biz de buna uymaya mecburuz, zaten yakın bir zamanda iç ve dış denetim geçireceğiz. Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff Hocamız ve Koordinatörlük Birimi, standartlaşma sürecimizde Dekanlık ile birlikte çalışmaktadır. Sürekli bir iç kontrol ve denetim durumumuz var. Bu sağlıklı bir işleyişin olması için istenen bir durum. 
Fakültemiz iyi yönleriyle takdir edilecek özellikler taşıyor. Büyüyen, gelişen bir kurum, istekli ve heyecanlı personele sahip bir Fakülte. Maalesef yine de az sayıda olsa bile, aykırı ve yanlış davranışlar görülüyor. Örneğin idari görevleri bulunan Bölüm Başkanlarının dersleri dışında odalarında bulunmaları gerekmektedir. Saat 16.00’da kuruma gelen bir Bölüm Başkanı kabul edilemez veya iş zamanını balkonda sigara içerek geçiren bir Memur hoş görülemez. Verimli çalışmayıp, işine telefon sohbetini tercih eden bir personel anlayışla karşılanamaz. Derse zamanında giremeyen, dersini verimli işlemeyen bir hoca hoş görülemez. 
Eğer görevinizi artık yapamıyorsanız, yapmak istemiyorsanız, bunun için önemli bir nedeniniz varsa veya yoksa bile, sizi idari olarak zorlayacak bir durumda kalmadan, özellikle üstlendiğiniz farklı düzeylerde yöneticilik göreviniz bulunuyorsa, ya bırakın ya  da Dekanlık ile kendiniz iletişime geçin, kapımız sizlere her zaman açık. Danışman Hocalarımızınsa, dersleri kadar danışmanlık işlerini de iyi yapması çok önemlidir. Burası bir devlet kurumudur. Zamanı, yani iş zamanını verimli kullanmaya mecburuz, bu zaman bizim özel zamanımız değildir.  İşimizle ilgili çalışmak zorundayız. Bunu ihlal ve ihmal edenleri görmezden gelmek mümkün olmayacaktır.
Ayrıca kurum içinde insani ilişkilere dayalı sorun üretmeye ise, asla müsamaha gösterilemez. Hepimiz birbirimizi yönlendireceğiz, fakat iş ortamında saygı sınırlarının aşılmasına izin verilemez. 
Dekan olarak hiçbir zaman kişilerle uğraşmıyorum, benimle uğraşanlarla da uğraşmıyorum, yalnızca işle uğraşıyorum. Öncelikli olarak hepinizle iş ilişkilerim var. Sevip sevmediğime göre davranmıyorum. Ama işe yönelik aksamalar, yanlış tutumlar ve benzeri olumsuzluklar, kişileri öne çıkarır, mecburen kişilere yönelik katı bir iş ilişkisi doğar. Ben Fakültemizin işleyişinde katı tutumların olmaması gerektiğini, bir aydın tavrı ve iş sorumluluğu ile Fakültemize, ülkemize, insanlığa hizmet etme mutluluğu yaşamamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu istiyorum. Ancak bu durum, üstlendiğimiz Kamu Yönetimi adına, Fakülte Yönetimi görevimi askıya alma anlamına gelmemelidir. Elbette Dekanlık olarak, yardımcılarımla birlikte, tüm olumsuzlukları ve yanlışları görmek, ona göre önlem almak durumundayız. Bu durum hem Akademik Personel hem de İdari Personel için geçerlidir. 
Katılımınız için her birinize teşekkür ederim, her zaman Dekanlık olarak yapıcı eleştirilerinize ihtiyacımız var. Fakültemizde el-birliği, gönül-birliği ve iş-birliği ile kurumsallaşmayı gerçekleştireceğiz. Kurumsallaşmayı, plan, hedef, çalışma ve amaçlarımızın itibar kazanması sağlar. Kurumsallaşma, itibar kazanmak ve kabul görmekle olur. Hep birlikte güzel işler başarıp, geleceğe kurumsal değerler bırakacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi de, fuaye salonumuzda 2018-2019 Öğretim Yılı Açılış Pastamızı yemek ve sohbet etmek için üst kata çıkalım. Buyurun.”