Buradasınız : Uluslararası İlişkiler Bölümü
Türkçe
Cumartesi, 23.02.2019
Hızlı Bağlantılar

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Giresun Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye’nin artan uluslararası ilişkiler/dış politika uzmanı ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak; üresel ölçekte gelişen çok boyutlu uluslararası ilişkileri anlayan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını bilen, kamu ve özel sektör personelini yetiştirmek amacıyla eğitim/öğretim vermektedir.

Uluslararası sistemin tarihini, yapısı ve işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet-dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini inceleyen ve bu yaklaşımları teorik temelde ve hukuksal çerçevede irdeleyen Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Atatürk ilke ve devrimleri ile çağdaş değer ve yaklaşımları referans alarak mezunlarını bu değerler ışığında topluma ve ülkesine kazandırmayı görev edinmiştir.

Bu programda, dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, dönemlik programları/içerikleri; karar alma süreçlerinde yer alabilecek, uzmanlaşma potansiyelini kazanmış, dünya gündemini takip eden, ülkesinin ve insanlığın güncel sorunlarını okuyabilen, hayata hazır bireyler yetiştirmek üzere hazırlanır.

Bu bölüme girmek isteyenlerin düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde iletebilen, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, yabancı dil öğrenimine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı bireyler olmaları gerekir. Bununla birlikte bu bölümde diplomasi alanına uzman yetiştirildiği düşünülürse, bu mesleğin üyesi olacak bir kişi için, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olma, aranan en önemli niteliklerdir.

-         Gerekli akademik ve teknik donanımı bünyesinde bulundurması,

-         Öğrencilere uluslararası ilişkileri doğrudan ilgilendiren sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunma imkânı sağlaması,

-         Öğrenci – akademik/idari personel ilişkilerinin verimliliği,

-         Düzenlediği uluslararası ve ulusal düzeyde konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle öğrencilerin vizyonunu geliştirmesi,

-         Uluslararası ilişkiler alanında gerekli eğitimin yanı sıra mesleki yabancı dil eğitimini de gerçekleştirmesi,

-         Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerini, uygulamaya bir adım daha yaklaştırma imkânı vermesi

gibi özellikler, bölümü benzerleri arasında ayrıcalıklı kılmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomasi alanında çeşitli ünvanlarla görev alabilir. En önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere dış ilişkiler ve AB birimleri bulunan bütün Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar, çeşitli kitle haberleşme kuruluşları, kamu bankaları, uluslararası ve yerel bankalar, çok uluslu ve yerel şirketler, yarı özerk kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları sayılabilir. Bununla birlikte, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olanlar, diğer İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının çalıştıkları alanlarda, onların yaptıkları görevleri yapabilirler.

Kamu Personeli sınav sistemi, bölüm mezunlarına çok geniş yelpazede meslek sahibi olma imkanı sağlar niteliktedir.

Araştırma-Geliştirme ve Eğitim-Öğretim alanında ise, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri başta olmak üzere, çeşitli lisansüstü programlarına başvuruları, lisansüstü özel uzmanlık programlarına devamları, Türkiye ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede sayıları gün geçtikçe artan Stratejik Araştırma merkezlerinde istihdamlarının önü açıktır.

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Planı (2017-2018)

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Planı (2011-2012)

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Planı (2016-2017)

 

Ders İçerikleri

 

Department Course Contents

 

Uluslararası İlişkiler Bölüm Bilgi Formu

 

Department of International Relations Information Form