Buradasınız :
Türkçe
Cumartesi, 23.02.2019
Hızlı Bağlantılar

02.07.18 | 15:20 zaman: 236 Gün

FAKÜLTEMİZ “KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU” İLE “İÇ KONTROL SİSTEMİ EKİBİ” TOPLANTISI 29.06.2018 TARİHİNDE SAAT 13:00’ DA DEKANLIK TOPLANTI SALONU’NDA YAPILDI.

 

Dekanımız Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN başkanlığında 29.06.2018 tarihinde saat 13.00 da başlayan toplantıya, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve diğer üyeler ile davet edilen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelinden Şube Müdürü Ayşegül OKSAL ve Mali Hizmetler Uzmanı Halil GERÇEKER katılmıştır.

Dekanımız Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN toplantının açılış konuşmasında Kalite Güvencesi ile İç Kontrol Sisteminin önemine vurgu yaparak her iki konuda da Fakültemizin gerekli sistemi kuracağını ifade ederek bu konudaki çalışmalara hız vereceklerini ifade etmiştir. Daha sonra söz alan Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT Kalite Güvencesi ve İç Kontrol Sisteminin Fakültemizde etkin olarak oluşturulması için neler yapılabileceğine ilişkin bir sunum yapmıştır. Öğretim üyesi olmadan önce iç denetçi olarak çalışmış olması dolayısıyla iç kontrol sistemi hakkında bilgi birikimine sahip olan Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT yaptığı sunumda, Üniversitemizin İç Kontrol Eylem Planına göre Fakültemiz tarafından yapılması gereken hususlarla ilgili olarak önerilerini şöyle sıralamıştır:

İç Kontrol Kapsamındaki Önerileri:

1-Görev Tanımları Taslağı öncelikle iç kontrol ekibi tarafından incelenerek güncellenmeli ve dekanlıkça tüm personele duyurulmalıdır.

2- Konu ile ilgili tüm yazışmalar, toplantı yazıları ile toplantı tutanakları oluşturulan iç kontrol dosyasında düzenli olarak muhafaza edilerek kurumsal hafızanın devamlılığı sağlanmalıdır.

3- Eylem planı 2.5.1 için Görev Tanımları Taslağı tam olarak hazırlanırsa yeterli olabilir. Ayrıca organizasyon şeması oluşturulabilir.

4- Eylem planı 2.6.1 için hassas görevler listesi oluşturulmalıdır.

5- Eylem planı 2.7.1 için İş Süreçleri belirlenmelidir.

6-Eylem planı 5.5.1 için stratejik plana uygun fakülte düzeyinde hedefler belirlenerek toplantı ve yazı ile personele duyurulmalıdır.

7-Eylem planı 6.1.1. için fakülte hedeflerinin riskleri belirlenmelidir.

8-Eylem planı 6.3.1. için fakülte hedeflerinin risklerine karşı kontroller oluşturulmalıdır.

9- Eylem planı 11.1.1. için Görev Tanımları Taslağı iyi bir şekilde hazırlanırsa yeterli olabilir.

Kalite ve Akreditasyon Kapsamında Önerileri:

1-Kalite Güvencesi ile ilgili mevzuat komisyon üyeleri tarafından taranmalıdır.

2-Fakülte İç Değerlendirme raporu ile Üniversite İç Değerlendirme raporu karşılaştırılarak fakülte olarak eksikliklerimiz tespit edilip çalışmalar yapılmalıdır.

3-Konu ile ilgili tüm yazışmalar, toplantı yazıları ile toplantı tutanakları oluşturulan kalite güvencesi dosyasında düzenli olarak muhafaza edilerek kurumsal hafızanın devamlılığı sağlanmalıdır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı personeli Şube Müdürü Ayşegül OKSAL ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kalite Güvencesi ve İç Kontrol Sistemini önemsediğini, her iki konuda da çok güzel çalışmalar yaptığını ifade etmiştir. Toplantıya katılan diğer katılımcılar da önerilerini dile getirerek katkıda bulunmuşlardır.  

Toplantıda Kalite Güvencesi ile ilgili mevzuat ve Üniversitemizin İç Değerlendirme Raporu doğrultusunda Fakültemizde yapılacak çalışmalar, ayrıca Üniversitemizin İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde Fakültemizde yapılacak çalışmalar hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Görev tanımları taslağının öncelikle İç Kontrol ekibi tarafından incelenerek güncellenmesi ve Dekanlıkça tüm personele duyurulması, ayrıca Organizasyon Şeması oluşturulabileceği dile getirildi.

2- Hassas görevlerde görev tanımlarından yola çıkarak belirleme yapılması gerekliliği dile getirildi.

3- Fakültedeki iş süreçlerinin belirlenmesi hususu vurgulandı.

4- Üniversitemizin Stratejik Planına uygun fakülte düzeyinde hedefler belirlenmesi vurgulandı. Bu hedeflerin katılımcı yönetim anlayışıyla belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

5- Fakülte düzeyinde belirlenecek hedeflere ulaşmadaki risklerin tespit edilmesi gerekliliği ve riskleri önlemeye veya azaltmaya yönelik kontroller oluşturulması gerekliliği vurgulandı.

6- Kalite ile ilgili mevzuatın Fakültemiz “Kalite Ve Akreditasyon Komisyonu” üyeleri tarafından okunması, incelenmesi hususu belirtildi.

7- Fakülte İç Değerlendirme Raporu ile Üniversite İç Değerlendirme Raporu karşılaştırılarak Fakültemizin eksikliklerinin tespit edilip hazırlıklar yapılması hususu belirtildi.

8- “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in tüm personele duyurulması kararlaştırıldı.

9- Fakültemizde “Kamu Görevlileri Etik Komisyonu” oluşturulmasına karar verildi.

10- Fakültemizde “Stratejik Hedefler Belirleme Komisyonu” oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Dekanımız Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN, Fakültemizde bir odanın İç Kontrol/Kalite ve Akreditasyon Ofisi olarak ayrıldığını hatırlatmış, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu üyelerinin kalite güvencesi konusunda, İç Kontrol Sistemi Ekibi üyelerinin ise iç kontrol sistemi konusunda gayretli çalışmalarda bulunduğunu, bundan sonra da bu çalışmaların devam edeceğini belirterek tüm üyelere, ayrıca bu konularda kendilerine daima destek olan Üniversitemizin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ve bugünkü toplantıya katılan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ayşegül OKSAL ile Mali Hizmetler Uzmanı Halil GERÇEKER’e teşekkür etmiştir.

 

K-I-TOPLANTI-1_01.JPG
K-I-TOPLANTI-2.JPG
K-I-TOPLANTI-3.JPG
K-I-TOPLANTI-4.JPG